De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ouders betrekken bij het Smaakcentrumprogramma

praktijkgericht onderzoek naar het creëren van draagvlak bij ouders om betrokken te raken bij het Smaakcentrumprogramma

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ouders betrekken bij het Smaakcentrumprogramma

praktijkgericht onderzoek naar het creëren van draagvlak bij ouders om betrokken te raken bij het Smaakcentrumprogramma

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het Smaakcentrum Cuijk verzorgt een gezondheidsbevorderend programma aan basisschoolleerlingen uit groep zeven en acht in de gemeente Cuijk. Het programma richt zich op dit moment alleen op de kinderen. Voor de effectiviteit van het programma is dit niet optimaal. De betrokkenheid van ouders is gewenst aangezien dit de effectiviteit van de interventie vergroot. Het doel van dit kwalitatief onderzoek was om te onderzoeken hoe draagvlak gecreëerd kan worden om ouders te betrekken bij het gezondheidsbevorderend programma. Hierbij zijn de mogelijk ouderbetrokkenheid vergrotende uitvoeringselementen communicatie, barrières, didactische werkvormen en tijdsduur onderzocht.
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag werd het onderzoek in twee fasen opgesplitst. In fase I werden ouders geïnterviewd van de deelnemende basisscholen. Bij hun werd geëxploreerd hoe het gewenste draagvlak gecreëerd kan worden. In fase II zijn specifieke barrières, welke naar voren kwamen in fase I, met betrokken partijen als de GGD en docenten van deelnemende scholen besproken. Dit om tot concrete oplossingen te komen om deze barrières weg te nemen.
In fase I werden negen interviews afgenomen waarvan één interview werd verworpen. Er werd saturatie bereikt. De ouders staan positief tegenover de bestaande school-oudercommunicatie maar deze bevatte ten aanzien van het Smaakcentrumprogramma voornamelijk praktische informatie. Ouders hebben behoefte aan meer informatie om betrokken te raken en gaven aan duidelijkheid te willen in wat van hun verwacht wordt om het beoogde doel te bereiken.
Als mogelijke barrières werden door de ouders voornamelijk tijd en taal genoemd. Kinderen zitten veelal op buitenschoolse activiteiten. Een taalbarrière is iets waarmee rekening gehouden dient te worden om ouders bij het Smaakcentrumprogramma te betrekken.
Thuis wilden ouders graag betrokken raken via huiswerkopdrachten van het kind. Daarbij werd aangegeven dat ouders willen leren van het kind en dat het kind enthousiast dient te zijn om, hetgeen het geleerd heeft, over te brengen naar de ouders. Ouders willen interactie met het kind, de werkvorm is daarin ondergeschikt. Het avondeten werd als geschikt moment genoemd aangezien men dan met voeding bezig is en het voor de ouders een mooi moment is om het dan in te leiden.
In fase II gaven de docenten en GGD aan dat, wanneer er een uniform bericht met uitgebreidere informatie betreffende het Smaakcentrumprogramma aan de ouders gestuurd dient te worden, deze informatie vanuit het Smaakcentrum dient te komen welke door de docenten verstuurd kan worden naar de ouders. Voor wat betreft de taalbarrière kon een apart schrijven meegegeven worden. Om de kinderen te enthousiasmeren zodat zij thuis de ouders kunnen motiveren werd door een docent geadviseerd de theorieles interactiever, uitdagender en meer rekening houdende met de spanningsboog van het kind vorm te geven.
Doordat de werving van respondenten bij de scholen lag is er sprake van een selectiebias. Ook doordat de ‘Nederlandse taal niet machtig zijnde’ een exclusiecriterium was, zijn voornamelijk ouders van een etnische- of raciale minderheid niet bereikt. Dit maakt dat voornamelijk ouders met een hoge SES hebben geparticipeerd in het onderzoek waardoor de uitkomsten voornamelijk betrekking hebben op sneller betrokken ouders.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Voeding en Diëtetiek
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnerSmaakcentrum, Cuijk
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk