De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Weet wat er werkt, zorg dat het leeft! : een onderzoek naar het huidige gebruik van de huisvesting van BZK en de zoektocht naar een passender, efficiënter alternatief

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Weet wat er werkt, zorg dat het leeft! : een onderzoek naar het huidige gebruik van de huisvesting van BZK en de zoektocht naar een passender, efficiënter alternatief

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in de loop der jaren wegens ruimtegebrek gekozen om een aantal buitenpanden bij te huren. Dit resulteert niet allen in praktische bezwaren maak ook in extra huisvestingskosten.
Tevens een belangrijke aanleiding voor het onderzoek is dat de afdeling Advies en Coördinatie, verantwoordelijk voor huisvesting binnen BZK, wil weten of het huidige beleid ten aanzien van ruimteverdeling nageleefd wordt. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek betreft de vraag hoe het huidige traditionele cellenkantoor benut wordt. Daaropvolgend wordt een advies gedaan omtrent een efficiënter en passender alternatief voor de organisatie. De probleemstelling luidt:
"Hoe wordt het huidige kantoor van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benut en wat zou een efficiënter en passender alternatief zijn met het oog op toekomstige huisvestingsprojecten?"
Om een antwoord te geven op deze vraag zijn vier verschillende onderzoeken gedaan: een bezettingsgraadmeting, toetsing van de huisvestingsnorm ten aanzien van ruimteverdeling, interviews met experts en ervaringsdeskundigen en tot slot is ook gevraagd naar de interne klantbeleving en behoefte.
Met behulp van de resultaten van de genoemde onderzoeken is geadviseerd om een nieuw buitenpand, dat in januari 2008 in gebruik zal worden genomen, volgens een flexibel lean-concept in te richten. Met betrekking tot het hoofdkantoor wordt onder andere geadviseerd het huidige ruimtebeleid beter te bewaken zolang er sprake is van een traditioneel kantoor.
Tot slot wordt ingegaan op de vraag hoe er draagvlak kan worden gecreëerd voor een lean-concept. Geadviseerd wordt om zowel het Rooddruk denken als het Groendruk denken van de Caluwé als hulpmiddel te gebruiken.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingFM Facility Management
AfdelingAcademie voor Facility Management
PartnerMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk