De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mobiel meten in de toekomst

een onderzoek naar ambulante meetsystemen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Mobiel meten in de toekomst

een onderzoek naar ambulante meetsystemen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sophia Revalidatie verwacht dat ambulante meetsystemen in de nabije toekomst een grote rol gaan spelen in de revalidatie. Zij willen dat (ex-)revalidanten meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen gezondheid. Er wordt verwacht dat als zij zelf gezondheidsmaten meten en monitoren dat zij meer inzicht krijgen in het functioneren van hun lichaam en gemotiveerder zullen zijn om aan hun gezondheid te werken.
De doelstellingen van dit onderzoek zijn het verkrijgen van een overzicht met eigenschappen van de ambulante meetsystemen beschikbaar op de markt en het opleveren van een adviesrapport waarin wordt beschreven hoe de verkregen kennis en inzichten van ambulante meetsystemen in de praktijk kunnen worden toegepast.
Er is een marktonderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de in de mogelijkheden en eigenschappen van de beschikbare ambulante meetsystemen op de markt en er is een database opgesteld waarin de ambulante meetsystemen hun eigenschappen van de zijn opgenomen. Vervolgens is onderzocht hoe de verkregen kennis en inzichten in de praktijk kunnen worden toegepast. Er zijn sessies georganiseerd met professionals van Sophia Revalidatie waarbij concepten zijn opgesteld voor hoe het revalidatiecentrum de database in gebruik kan nemen. In samenwerking met de professionals van Sophia Revalidatie is geadviseerd dat de database zal worden gebruikt om een aantal meetsystemen aan te schaffen voor het opdoen van ervaring met het gebruik van draagbare technologie.
In het adviesrapport wordt beschreven hoe professionals van Sophia Revalidatie de database met ambulante meetsystemen dienen te gebruiken. Hierin wordt als voorbeeld uitgelegd hoe er voor de behandeling van patiënten na een CVA of patiënten met niet aangeboren hersenletsel uit de database een geschikt ambulant meetsysteem kan worden gekozen voor het meten van hartslag en het meten van uitkomstmaten die iets zeggen over de conditie van de patiënt. Twee producten die voldoen aan de wensen van de fysiotherapeuten werden gekozen: De Fitbit Surge en de Wellograph Wellness Watch. Er is onderzoek gedaan naar de nauwkeurigheid van de meetsystemen. Hieruit bleek dat de Fitbit Surge geen nauwkeurig meetsysteem is voor het meten van hartslag. Op basis hiervan wordt geadviseerd om de Wellograph Wellness Watch aan te schaffen voor het opdoen van ervaring met en het verkrijgen van inzichten in het gebruik van draagbare technologie bij de behandeling van CVA- en NAH-Patiënten. De Wellograph Wellness Watch is een horloge waarmee verschillende dingen gemeten kunnen worden. Zo kunnen onder andere het dagelijkse aantal stappen worden geteld, de slaapduur en –kwaliteit worden bijgehouden en hartslag worden gemeten.
Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de nauwkeurigheid en validiteit van de Wellograph Wellness Watch. Een onderzoek zal kunnen uitwijzen of dit ambulante meetsysteem nauwkeurig genoeg is om hier medische indicaties aan te koppelen. Ook zal iemand zich kunnen richten op het uitbreiden en up-to-date houden van de database van ambulante meetsystemen. Omdat de markt onderhevig is aan verandering en er steeds nieuwe meetsystemen worden ontwikkeld zal de database regelmatig moeten worden bijgewerkt.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Mens en Techniek | Bewegingstechnologie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnerSophia Revalidatie, Den Haag. Haagse Hogeschool, Lectoraat Revalidatie. Haagse Hogeschool, Expertisecentrum Bewegingstechnologie (ECBT)
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk