De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Eigen regie, wat is dat?

Het belang van eigen regie in de gehandicaptenzorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Eigen regie, wat is dat?

Het belang van eigen regie in de gehandicaptenzorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Eigen regie is sinds enkele jaren een steeds vaker terugkerend thema in visies, doelstellingen en werkwijzen binnen de gehandicaptenzorg. In de visie van Middin is het hebben van eigen regie voor cliënten als speerpunt opgenomen. In het proces van het vormgeven van eigen regie lopen zowel begeleiders als cliënten tegen knelpunten aan. Dit geldt ook voor de begeleiders en cliënten van locatie B. Het doel van dit onderzoek is de ondersteuning van de eigen regie van cliënten te verbeteren. Dit onderzoek heeft als hoofdvraag: ‘Op welke wijze kunnen de begeleiders van Middin locatie B. de eigen regie van clienten met NAH ondersteunen en versterken?’.

Door middel van kwalitatief onderzoek is onderzocht op welke manier de begeleiders van Middin locatie B. de eigen regie van de cliënten in de huidige situatie ondersteunen en wat de begeleiders nodig hebben om de cliënten te ondersteunen in het hebben van eigen regie. Tevens is onderzocht hoe de cliënten de huidige ondersteuning door begeleiders ervaren en wat zij nodig hebben in de ondersteuning van hun eigen regie. Dit is gedaan door middel van het afnemen van interviews. In dit onderzoek zijn zes begeleiders aselect aangewezen om deel te nemen als respondent. Onder de cliënten is een focusgroep gehouden, waar acht cliënten aan hebben deelgenomen.

De conclusie die naar aanleiding van de interviews en de vergelijking met de literatuur getrokken kan worden is dat zowel begeleiders als cliënten aangeven dat er tijd moet zijn voor de ondersteuning van de eigen regie. Factoren die volgens cliënten en medewerkers een rol spelen in de ondersteuning van de eigen regie zijn daarnaast aandacht, respect en inzet. Voor een optimale ondersteuning van de eigen regie van cliënten zal een verandering teweeggebracht moeten worden in de denkwijze en het handelen van de begeleiders van locatie B.

Voortkomend uit de conclusie en discussie zijn drie aanbevelingen geformuleerd. Ten eerste zal er aanbevolen worden een themadag eigen regie te organiseren voor medewerkers, zodat de eigen regie van de cliënt onder de aandacht gebracht wordt. Ten tweede zal de inzet van de methodiek ‘Dit vind ik ervan’ uitgebreid worden om de eigen regie te ondersteunen en versterken. Ten derde zal er aanbevolen worden vervolgonderzoek te doen naar de rol van teamcultuur in het vormgeven van eigen regie voor cliënten.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingSWE Sociaal Pedagogische Hulpverlening
AfdelingFaculteit Sociaal Werk & Educatie
PartnersMiddin
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk