De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe ben jij met groen(te)?

contextmapping naar de belevingswereld van kinderen van 10 tot 12 ten opzichte van een duurzamer voedingspatroon

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Hoe ben jij met groen(te)?

contextmapping naar de belevingswereld van kinderen van 10 tot 12 ten opzichte van een duurzamer voedingspatroon

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sinds de 18e eeuw zijn voedingspatronen veranderd door de mogelijkheid om voeding industrieel te bewerken. Alhoewel dit nodig is om de wereldbevolking te voeden, heeft dit zijn weerslag op onze planeet. De huidige voedselproductie stoot een kwart uit van het totaal aan broeikasgassen. Dit heeft effect op het klimaat, maar de internationale voedselproductie stimuleert ook andere risicosituaties, zoals de wereldwijde COVID-19 pandemie. Huidige voedselsystemen zijn niet weerbaar en leveren voeding met nadelige gevolgen voor de wereldgezondheid. Westerse voedingspatronen met een groot aandeel aan dierlijke producten worden steeds populairder. Deze voedselpatronen leiden tot ecologische destructie, maar ook tot een toename in welvaartziekten als obesitas.

Om een transitie te bewerkstelligen naar een duurzamer voedselsysteem, zullen consumenten moeten gaan kiezen voor een duurzamer dieet met meer plantaardige voeding en minder dierlijke producten. Stichting Nethwork wil een bijdrage leveren aan weerbaardere voedselsystemen-en patronen in Nederland. Daarvoor willen zij graag een communicatieconcept opzetten, gericht op kinderen en jongeren. Het doel van dit onderzoek is dan ook om meer inzicht te krijgen in de belevingswereld van kinderen van 10 tot 12 jaar ten opzichte van een duurzamer voedingspatroon. Dit kan bijdragen aan de transitie naar een duurzamer voedingspatroon, gezond voor mens en planeet. Dit draagt bij aan preventie van welvaartziekten en lagere zorgkosten voor de maatschappij.

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de methode contextmapping. Er is onderzoek gedaan bij 5 kinderen door middel van generatieve technieken in een werkboek en een groepssessie. Tijdens beide processen is er ingegaan op de onderwerpen klimaatverandering, ervaringen rondom duurzaam eten, ideeën en oplossingen, voedingspatronen, voedselvoorkeur, gezonde voeding en voedselsystemen. De groepssessie is getranscribeerd en geanalyseerd door middel van open coderen. De data uit de werkboeken is eveneens gecodeerd. De code’s zijn verwerkt in een mindmap om structuren en relaties tussen onderwerpen te ontdekken.

Kinderen van 10 tot 12 jaar hebben weinig beleving bij een duurzaam voedingspatroon. Zij weten wel wat duurzaamheid inhoudt en vinden dit belangrijk, maar associëren dit niet met eigen voedselgedrag. Gezond eten beleven de kinderen als positief. De kinderen zijn enthousiast als zij hun eigen ideeënen oplossingen mogen aandragen en hebben een aantal goede suggesties, zoals meer voedselonderwijs, leukere verpakkingen voor gezond eten en het platform TikTok om de jeugd te bereiken. Omdat een belevingsonderzoek nog niet eerder is gedaan met betrekking tot een duurzamer eetpatroon zijn de resultaten niet vergelijkbaar. Wel komt het overeen met eerdere onderzoeken waarbij smaak de belangrijkste factor voor voedselkeuzes bleek. De meerwaarde van dit onderzoek is dat de doelgroep intensief is betrokken, waardoor uitkomsten goed zullen aansluiten op de doelgroep.

Doordat er gebruik is gemaakt van een klein aantal respondenten, kunnen de uitkomsten mogelijk niet representatief zijn voor de gehele populatie. Om stichting Nethwork te inspireren bij het opzetten van een nieuw concept zijn insight cards ontwikkeld. Deze zijn opgedeeld in thema’s en geven daarbij specifieke informatie en rauwe data rondom de onderwerpen. Met deze insight cards wordt er een inkijkje gegeven in de belevingswereld van kinderen van 10 tot 12 jaar waardoor de opdrachtgever duidelijker kan bepalen hoe hij informatie wil overbrengen.

LinkedIn auteur: www.linkedin.com/in/juliettelepez

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Voeding en Diëtetiek
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnerStichting Nethwork, Bergschenhoek
Jaar2020
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk