De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

HRM met Business Intelligence

De weg naar uniforme personeelsrapportages

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

HRM met Business Intelligence

De weg naar uniforme personeelsrapportages

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit rapport wordt beschreven op welke wijze het voor VolkerWessels Bouw &
Vastgoedontwikkelling bv (BVGO) mogelijk is om op effectieve wijze uniforme
personeelsrapportages samen te stellen.
Binnen BVGO is vanuit het management een grote behoefte aan managementinformatie
aanwezig. Deze is deels beschikbaar maar op het gebied van personele zaken is dat nog niet
het geval. Momenteel wordt deze informatie door ongeveer 35 onder BVGO ressorterende
werkmaatschappijen samengesteld waarbij er in veel gevallen geen heldere definities van deze
informatie aanwezig zijn. Gevolg is dat elke werkmaatschappij op eigen wijze deze informatie
samenstelt wat tot gevolg heeft dat deze niet uniform en dus ook niet vergelijkbaar is.
Het management van BVGO heeft aangegeven dat deze uniformiteit moet worden verbeterd wat
heeft geresulteerd in de aanschaf van een nieuwe loon-, salaris- en HRM applicatie. De
bedoeling is dat alle informatie op personeel gebied vanuit deze applicatie wordt samengesteld
en dat dit mogelijk wordt uitgevoerd met nader te bepalen Business Intelligence instrumenten. In
de achtereenvolgende hoofdstukken wordt het onderzoek beschreven en wordt toegelicht of
Business Intelligence inderdaad de juiste methode is. Het onderzoek is gestart met een
theoretische verdieping op het gebied van informatievoorziening en Business Intelligence
waarbij ook een stappenplan aan de orde komt aan de hand waarvan kan worden bepaald of
implementatie van dit soort instrumenten zinvol is. Daarna is aan de hand van bij medewerkers
afgenomen interviews inzicht verkregen in de huidige (IST) situatie met betrekking tot het
opstellen van informatie. Tevens zijn de in gebruik zijnde gegevensbronnen geïnventariseerd.
Vervolgens is beschreven hoe de gewenste (SOLL) situatie er bij BVGO uit zou kunnen zien.
Het onderzoek wordt afgesloten met enkele voorbeelden op welke wijze de
managementinformatie kan worden gepresenteerd.
Conclusie is dat er binnen BVGO op diverse managementlagen een enorme behoefte aan
informatie is. Een deel van deze informatievraag is niet helder geformuleerd en daarnaast zijn
de huidige systemen niet voldoende geschikt om de gewenste informatie zonder extra
bewerkingen samen te stellen. Uit het onderzoek is gebleken dat het gebruik van Business
Intelligence instrumenten in combinatie met de nieuwe loon-, salaris- en HRM applicatie voor
een groot deel van de benodigde informatie een toegevoegde waarde kan zijn. Deze zorgen
uiteindelijk voor een effectievere verwerkingswijze wat leidt tot een hogere mate van
betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingAFM Bedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Accounting & Financial Management
PartnerVolkerwessels Bouw & Vastgoedontwikkeling bv
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk