De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Overgewicht te lijf binnen het bedrijf

een studie naar de effecten van het beter laten aansluiten van interventies op het gedrag van werknemers en behoeften van werkgevers
Nominatie H/Link Afstudeerprijs 2012

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Overgewicht te lijf binnen het bedrijf

een studie naar de effecten van het beter laten aansluiten van interventies op het gedrag van werknemers en behoeften van werkgevers
Nominatie H/Link Afstudeerprijs 2012

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit is een scriptie over een onderzoek naar de aansluiting van voeding- en bewegingsinterventies ter preventie van overgewicht en obesitas bij werknemers (15-65 jaar) en de behoeften van werkgevers. De resultaten van dit onderzoek zijn vertaald naar een advies voor een toekomstig aanbod en aanpak van interventies ter preventie van overgewicht en obesitas binnen de BRAVO-Wijzer. Dit onderzoek hoopt handvatten te bieden aan zorgverzekeraar CZ voor advies aan werkgevers.
CZ heeft het vermoeden dat zij met de huidige BRAVO-Wijzer niet aansluit bij het gedrag van de werknemer en de behoeften van de werkgever. Hierdoor kan de Zorgmakelaar niet klantgericht adviseren wat uiteindelijk kan resulteren in terugloop van collectief verzekerden.

Methode:
Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van literatuur- en veldonderzoek waarbij open interviews zijn gehouden onder werkgevers van drie verschillende zorginstellingen. Naast de sneeuwbalmethode zijn voor dit onderzoek relevante artikelen verzameld aan de hand van databanken en zoekmachines. Aangezien voor bepaalde onderwerpen de Nederlandse situatie specifiek is, is de voorkeur toegekend aan Nederlandstalige studies.

Resultaten & conclusies:
De werkgever heeft behoefte aan voeding- en bewegingsinterventies op maat. Om aan te kunnen sluiten bij de doelgroep kan worden gesegmenteerd aan de hand van drie groepen (potentiële) zorgcliënten die elk om een andere benadering en activiteiten vragen.
Gedragsverandering is in te delen in verschillende fasen. Om aan te kunnen sluiten bij de doelgroep dient op het juiste moment met de juiste determinanten ingespeeld te worden om de doelgroep naar een volgende fase te krijgen. Determinanten van invloed op voeding- en beweeggedrag zijn: kennis, attitude, sociale omgeving en eigen- effectiviteitverwachting. Per determinant zijn er verschillende methodieken die ingezet kunnen worden binnen een interventie om gedragsverandering te realiseren. Op dit moment is er geen passend instrument wat de fasen van gedragsverandering en determinanten van voeding- en beweeggedrag in kaart kan brengen.
De werkgever heeft behoefte aan een interventie waarbij mogelijkheid is voor inspraak. Een interventie met een multidisciplinaire aanpak waarbij voeding en beweging naast elkaar lopen is het meest voor de hand liggend. Het bespreken van overgewicht bij de werknemer door de werkgever is echter nog een taboe die de werkgever wil doorbreken.

Aanbevelingen:
Uit het onderzoek zijn de volgende aanbevelingen naar voren gekomen:
1. Overtuig de werkgever met een kosten- en batenanalyse van de inzet van een interventie.
2. Segmenteer de doelgroep om tot sluitende activiteiten en benaderingsvormen te komen.
3. Breng determinanten van voeding- en beweeggedrag in kaart om tot een passend aanbod van methodieken binnen een interventie te komen.
4. Geef de werkgever inspraak in de samenstelling, randvoorwaarden, implementatie en uitvoering van een interventie.
5. Maak de interventie laagdrempelig (gemakkelijk bereikbaar), gericht op preventieve en curatieve begeleiding, met een multidisciplinaire aanpak van voeding, beweging en psychologie en met keuze uit groeps- en individuele begeleiding.
6. Biedt voeding en beweging samen aan.
7. Maak gebruik van een interne ambassadeur.
8. Het (vroegtijdig) bespreekbaar maken van overgewicht en obesitas kan er voor zorgen dat er sprake is van een preventieve aanpak in plaats van curatief.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGZH Voeding en Diëtetiek
AfdelingAcademie voor Gezondheid
PartnersCZ zorgverzekeraar
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk