De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Motiverende gespreksvoering : uitgewerkt binnen de SOA/HIV-preventie en -bestrijding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Motiverende gespreksvoering : uitgewerkt binnen de SOA/HIV-preventie en -bestrijding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Tijdens mijn praktijkleerperiode bij de GGD Zuid Holland Zuid heb ik kunnen participeren op de SOA polikliniek. We spraken cliënten die door hun vrijgedrag risico op een SOA hadden gelopen. Binnen de polikliniek ten aanzien van de SOA/HIV-preventie en -bestrijding werd het SOAAIDSgespreksmodel geïmplementeerd. Hierin is motivational interviewing en de Circles of Change verwerkt. Het maakte mij sceptisch Ik vroeg me af of motiverende gespreksvoering en de Circles of Change wel paste binnen het taakgebied van de MGZ-verpleegkundige. Ik vroeg me eveneens af of wij als MGZ-verpleegkundige niet "op de stoel van andere professionals gingen zitten ", en in welke mate is het legitiem dat de MGZ-verpleegkundigen bij cliënten gedragsverandering willen bewerkstelligen. Ik merkte bij mijzelf een ambivalentie tegenover de gespreksmethode. Wilde ik nu wel met de methode aan de slag, of wilde ik het niet. De methode was voor mij onbekend, en maakte hem ook onbemind. Uiteindelijk heb ik mijn weerstand overwonnen en heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om mijzelf in de methode motiverende gespreksvoering en gedragsverandering te verdiepen. Ik ben nieuwsgierig geworden of deze gespreksmethode een vernieuwend instrument is in de koffer van de MGZ-verpleegkundige. Mijn vraagstelling voor dit eindwerkstuk is vanuit deze gedachte geformuleerd en luidt:
'Is motiverende gespreksvoering een effectief instrument van de MGZ-verpleegkundige om gedragsverandering binnen de doelgroepen van de SOA/HIV preventie en -bestrijding binnen de openbare gezondheidszorg te bewerkstelligen?'
In hoofdstuk 1 worden de taken van de openbare gezondheidszorg beschreven. Hierna worden de taken toegespitst op de doelgroepen binnen de SOA/HIV-preventie en -bestrijding. In hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan de visie op verplegen en de kerntaken van de MGZverpleegkundige. Hierna worden de competenties van de sociaal-verpleegkundige werkzaam binnen de SOA/HIV-preventie en -bestrijding beschreven. Kerntaken en competentieprofielen geven een houvast om het beroep af te bakenen. In hoofdstuk 3 staat het ontstaan van gedrag centraal. Om gedragsverandering te kunnen bewerkstelligen is allereerst inzicht in het ontstaan van gedrag nodig.
In hoofdstuk 4 staat de gespreksmethode motiverende gespreksvoering centraal. Er wordt aandacht besteed aan de gedachte achter, en de grondleggers van de methode. In hoofdstuk 5 wordt beschreven op welke wijze het gespreksmodel ten aanzien van de SOA/HIV-preventie en -bestrijding tot stand is gekomen. Een programma medewerkster van SOAAIDS Nederland legt de huidige stand van zaken uit met betrekking tot het gespreksmodel. Tot slot is een interview beschreven met een sociaal-verpleegkundige, over de wijze waarop er in de praktijk met motiverende gespreksvoering wordt gewerkt. De discussie zal worden beschreven aan de hand van een aantal deelvragen.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGZH Opleiding tot Verpleegkundige
AfdelingAcademie voor Gezondheid
PartnersGGD Zuid-Holland Zuid, Dordrecht
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk