De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Internethulpverlening Stichting Jeugdformaat

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Internethulpverlening Stichting Jeugdformaat

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoeksrapport gaan we in op de vraag in hoeverre een vorm van internethulpverlening een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de kwaliteit van hulpverlening die Stichting Jeugdformaat biedt aan jongeren van 16 tot en met 23 jaar binnen het 16+ traject van Stichting Jeugdformaat. De stichting is voornemens een vorm van internethulpverlening te implementeren in de organisatie. Wij konden hierdoor naadloos aansluiten door onderzoek te doen naar de bestaande knelpunten binnen de huidige werkwijze en de behoeften ten aanzien van internethulpverlening van zowel de stichting, de jongeren en de ambulante coaches die werkzaam zijn met de doelgroep waar ons onderzoek zich op richt.

De doelen van het inzetten van een vorm van internethulpverlening zijn het verhogen van efficiëntie en effectiviteit in de huidige werkwijze. In de huidige werkwijze bestaan er lange wachtlijsten en is de werkbelasting van de medewerkers hoog te noemen. Ook wordt er gesproken over gebrek aan terugvalpreventie. Wat wij willen bereiken met dit onderzoek is dat we een uitspraak kunnen doen over de geschiktheid van internethulpverlening voor Stichting Jeugdformaat rekening houdend met de behoeften van de jongeren en de ambulante coaches die wij hebben betrokken bij het onderzoek en de knelpunten die door beide groepen respondenten worden benoemd. Ook de verwachtingen die de stichting heeft ten aanzien van deze vorm van hulpverlenen, hebben we hierin meegenomen.

Om ons zelf te voorzien van voorinformatie hebben we een tweetal externe deskundigen op het gebied van internethulpverlening geïnterviewd. Op aanbeveling van hen hebben we groepsinterviews gehouden met 24 jongeren. Op basis van deze interviews kunnen we zeggen dat de jongeren die behoren tot de onderzoeksgroep behoeften hebben aan een vorm van internethulpverlening. Echter, de jongeren geven aan dat ze wel graag het face to face contact blijven behouden. Dit is een mening die de ambulante coaches met hen delen, ondanks dat zij ook aangeven dat ze een werkwijze waarin internethulpverlening een rol speelt, zien zitten. De stichting geeft aan blended hulpverlening te willen inzetten wat inspeelt op deze behoeften. Door het voeren van gesprekken met de jongeren, ambulante coaches en de projectleider e-hulp , spreekbuis namens Stichting Jeugdformaat, hebben we een compleet beeld gekregen van de wensen en behoeften.

Naast het doen van behoeftenonderzoek hebben we literatuuronderzoek gedaan naar de effectiviteit, het huidige aanbod en mogelijkheden van internethulpverlening. Door de verkregen informatie te vergelijken met de onderzoeksresultaten voortkomend uit het behoeftenonderzoek, zijn we uiteindelijk tot de beantwoording gekomen van onze hoofdvraag. Hierin stellen we dat een vorm van internethulpverlening geschikt is voor de stichting mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Hier zijn onze aanbevelingen dan ook op gebaseerd.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingSP Sociaal Pedagogische Hulpverlening
AfdelingAcademie voor Sociale Professies
AfstudeerorganisatieStichting Jeugdformaat
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk