De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar de bekendheid van Extracorporale Shockwave Therapie onder huidtherapeuten in Nederland en wat zijn de argumenten om Extracorporale Shockwave Therapie wel of nog niet toe te passen in de huidtherapeutische praktijk bij het behandelen van chronische wonden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar de bekendheid van Extracorporale Shockwave Therapie onder huidtherapeuten in Nederland en wat zijn de argumenten om Extracorporale Shockwave Therapie wel of nog niet toe te passen in de huidtherapeutische praktijk bij het behandelen van chronische wonden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deskundigen in Nederland schatten dat jaarlijks 500.000 patiënten chronische wonden hebben. Door de opkomende vergrijzing zal dit aantal patiënten de komende jaren toenemen. De huidige therapieën die worden toegepast, zoals hyperbare zuurstoftherapie, elektrische stimulatie, lasertherapie en de vacuümpomp laten geringe uitkomsten zien wat betreft de wondgenezing. Extracorporale Shockwave Therapie (ESWT) is een nieuwe adjuvante niet-belastende behandelmethode voor patiënten. ESWT kan worden ingezet als ondersteunende behandelmethode bij het behandelen van chronische wonden in de huidtherapeutische praktijk. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt dan ook: ‘Hoe is de bekendheid van Extracorporale Shockwave Therapie onder huidtherapeuten in Nederland en wat zijn de argumenten om Extracorporale Shockwave Therapie wel of nog niet toe te passen in de huidtherapeutische praktijk bij het behandelen van chronische wonden?’
Middels het afnemen van een online surveyonderzoek zijn 73 e-mailadressen, waarvan 24 huidtherapeuten en 49 huidtherapeutische praktijken in Nederland benaderd voor dit onderzoek. De onderzoekspopulatie voor dit onderzoek betreft huidtherapeuten in Nederland die wondverzorging toepassen in een huidtherapeutische praktijk. De enquête bevatte 20 vraagstellingen waarvan 13 gesloten en 7 open. De vraagstellingen gingen over de bekendheid van ESWT onder huidtherapeuten en wat de argumenten waren om ESWT wel of niet toe te passen.
15 van de 17 respondenten die deelnamen aan dit onderzoek zijn niet bekend met ESWT in de huidtherapeutische praktijk bij het behandelen van chronische wonden. 8 van deze 15 respondenten waren voorafgaand aan dit onderzoek helemaal niet bekend met ESWT. Het merendeel van deze 8 gaf aan ESWT nog niet toe te willen passen in de huidtherapeutische praktijk. Hiervoor gaven zij als argumenten informatie te willen in de vorm van ervaringen uit de praktijk van andere huidtherapeuten en (wetenschappelijke) onderzoeken. De overige 7 van de 15 respondenten gaf aan ESWT niet toe te passen door het gebrek aan kennis en ervaring. 2 van de 17 respondenten zijn wel bekend met ESWT in de huidtherapeutische praktijk bij het behandelen van chronische wonden. De argumenten die zij gaven om ESWT toe te passen, zijn: het verbeteren van de circulatie en dat ESWT zorgt voor een sneller verbeterde kwaliteit van leven bij patiënten.
Door het lage aantal respondenten kan er geen betrouwbare conclusie worden getrokken die betrekking heeft op alle huidtherapeuten in Nederland die in de huidtherapeutische praktijk wondverzorging toepassen. Het respondentenpercentage is mogelijk beïnvloed doordat de 49 benaderde huidtherapeutische praktijken ook zijn benaderd door 2 medestudenten van De Haagse Hogeschool. Het is daarom aan te bevelen dat dit onderzoek wordt herhaald. Daarbij dient specifiek aandacht te worden besteed aan het opnieuw in kaart brengen van de hele doelgroep.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Huidtherapie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnerOrtho Medico, Herzele, België
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk