De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het uitvoeren van een onderzoek en het ontwerpen en testen van een prototype van de nieuwe website voor stichting Viva Las Vega's

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het uitvoeren van een onderzoek en het ontwerpen en testen van een prototype van de nieuwe website voor stichting Viva Las Vega's

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Viva Las Vega’s heeft op dit ogenblik geen duidelijk inzicht in wie haar doelgroep is en uit welke segmenten deze bestaat, met als voornaamste reden dat de stichting enorm groeiende is en zodoende een steeds groter wordende doelgroep aanspreekt. Hierdoor ontbreekt ook een inzicht in hoe er voor de doelgroep een gebruiksvriendelijk en experience ontwerp neergezet kan worden dat aansluit bij de verwachtingen van zowel deze doelgroep als Viva Las Vega’s zelf.

In een tijdsbestek van circa 70 werkdagen – aan de hand van doelgroeponderzoek waaruit (gedrags)persona’s (profielen) in kaart worden gebracht – een gebruiksvriendelijk prototype van een dynamische website creëren wat zal dienen als primair platform voor deze doelgroep en Viva Las Vega’s zelf. Het belangrijkste doel van dit platform is het aanspreken van de verschillende persoonstypes. Ieder persoonstype zal een op dit persoonstype gerichte interactieve experience – aan de hand van een levende interface – dienen te ervaren en al deze experiences samen dienen de doelgroep tegelijkertijd het gevoel te geven onderdeel te zijn van een warme 'vega' community waarin een meer duurzame, diervriendelijke en mensvriendelijke samenleving wordt gepromoot.

Tijdens het afstudeertraject zal een aantal producten gecreëerd worden. Sommige van deze producten zullen een directe waarde voor Viva Las Vega’s hebben. Deze producten worden hieronder beschreven. De werkwijze (de aanpak) waarop de student tot deze producten zal komen is beschreven in punt 5 (''Denkwijze'' over de aanpak).

Allereerst zal er onderzoek – in de vorm van doelgroeponderzoek – te dienen worden gedaan naar de huidige en steeds groter wordende doelgroep van de stichting. Het resultaat van dit onderzoek is niet alleen essentieel voor het eindproduct, maar zal daarnaast van waarde zijn voor andere projecten en campagnes van Viva Las Vega’s. Tevens is deze informatie van waarde voor de stichtingen, bedrijven en verenigingen waarmee Viva Las Vega’s samenwerkt of in de toekomst mee zal gaan samenwerken.

Het resultaat van het doelgroeponderzoek zal worden beschreven in een doelgroepomschrijving, waaruit onder andere (gedrags)persona's (profielen) worden opgesteld. Deze zijn van waarde voor Viva Las Vega’s en de stichtingen, bedrijven en verenigingen waarmee Viva Las Vega’s samenwerkt of in de toekomst mee zal gaan samenwerken, omdat ze deze informatie – naast het eindproduct – zal kunnen gebruiken in andere projecten en campagnes om haar doelgroep in de toekomst nog beter aan te kunnen spreken. Ook zijn deze (gedrags)persona’s (profielen) essentieel voor het eindproduct.

Aan de hand van de doelgroepomschrijving zullen er verschillende concepten worden bedacht en uitgewerkt, waaruit in eerste instantie een lo-fi prototype en vervolgens – na het testen hiervan – een hi-fi prototype zal worden gecreëerd vanuit één uitgekozen concept. Het klikbare hi-fi prototype zal onderbouwd worden in een ontwerprapport. Dit rapport zal essentieel zijn voor de programmeur van Viva Las Vega’s, die het hi-fi prototype uiteindelijk zal gaan programmeren.

Het beoogde eindresultaat is dat er aan het einde van de afstudeerperiode een primair platform – in de vorm van een dynamische website – voor Viva Las Vega’s en haar doelgroep zal zijn gecreëerd dat de verschillende persoonstypes uit deze doelgroep aanspreekt, terwijl dit platform tegelijkertijd een community-gevoel voor deze diverse persoonstypes dient uit te stralen en te geven. Dit zal de grootste uitdaging van de afstudeeropdracht worden. Op welke manier gaat de student relevante content, op de juiste plaats, op het juiste moment en voor de juiste gebruiker (persoonstype) tonen?

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingITD Communication & Multimedia Design
AfdelingFaculteit IT & Design
PartnersStichting Viva Las Vega's
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk