De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vermogensbepaling op de ROM-Machine

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vermogensbepaling op de ROM-Machine

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De ROM(Range Of Motion)-Machine is een 20 jaar oud fitnessapparaat. Het fitnessapparaat wordt opnieuw ontworpen met het oogmerk een interessant product te zijn voor de huidige markt. Hierbij wordt gekeken naar de feedback. Deze feedback naar de gebruiker zal mechanisch en inwendig vermogen (energieverbruik) bevatten. De basiseigenschappen van de ROM-Machine zullen ongewijzigd blijven. Daarom kan de huidige machine worden gebruikt om gegevens te genereren voor de feedback. Van de huidige machine wordt het mechanisch vermogen tijdens gebruik onderzocht. Tevens wordt met gebruik van de huidige ROM-Machine een pilotstudie opgezet voor het bepalen van het inwendig vermogen.
Het mechanisch vermogen is bepaald door de op het vliegwiel werkende momenten te onderzoeken. De tijd per omwenteling van het vliegwiel is te bepalen met behulp van de op de machine aanwezige sensor. Afgeleiden van de tijd per omwenteling kunnen gebruikt worden om het mechanisch vermogen te berekenen.
In de pilotstudie voor het bepalen van het inwendig vermogen wordt onderzocht welke factoren (geslacht, leeftijd, gewicht, lengte, geleverd mechanisch vermogen, momentane hartfrequentie) significant van invloed zijn op het inwendig vermogen bij gebruik van de ROM-Machine. Deze factoren worden gebruikt om het inwendig vermogen te voorspellen. In het onderzoek wordt per test een incrementale submaximaal test uitgevoerd op de ROM-Machine. Per stap (mechanisch vermogen) wordt een steady state verkregen voor hartfrequentie en ademgaswisseling. Met behulp van de data per steady state en de individuele kenmerken van de proefpersonen wordt een multiple regressieanalyse uitgevoerd. In deze regressieanalyse wordt bepaald welke factoren worden gebruikt voor het schatten van het inwendig vermogen en wordt een statistisch model gecreëerd dat het inwendig vermogen schat. Met behulp van de verklarende variantie wordt de betrouwbaarheid van de gecreëerde formules bepaald.
De manier waarop de methode wordt gecreëerd voor het voorspellen van het inwendig vermogen is te gebruiken om een onderzoek op de nieuw te ontwerpen ROM-Machine op te zetten met een grotere groep proefpersonen. Hiermee zouden de uiteindelijke formules voor het schatten van het inwendig vermogen op de nieuw te ontwerpen ROM-Machine kunnen worden geformuleerd.
De in dit onderzoek bepaalde factoren die invloed hebben op het inwendig vermogen bij gebruik van de ROM-Machine zullen dan wel opnieuw moeten worden bepaald. Bij een grotere meer gevarieerde groep proefpersonen is de invloed van deze factoren namelijk nauwkeuriger te bepalen.
Geconcludeerd kan worden dat het onderzoek naar het mechanisch vermogen en de pilotstudie voor het inwendig vermogen voldoende betrouwbare gegevens hebben opgeleverd voor feedback informatie bij de nieuw te ontwerpen ROM-Machine. Wel wordt dan een aanvullende studie aanbevolen die de formule voor Pmech verder valideert. Ook is het raadzaam om een nadere studie te verrichten voor het bepalen van het inwendig vermogen bij de nieuw te ontwerpen ROM-Machine. Bij dit onderzoek zullen de factoren die het inwendig vermogen bij gebruik van de ROM-Machine beïnvloedden opnieuw worden bepaald.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTISH Bewegingstechnologie
AfdelingAcademie voor Technologie, Innovatie & Society Den Haag
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk