De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Omdat het anders kan : onderzoek naar de organisatorische herpositionering van de diensten Documentaire Informatievoorziening, Parkbeheer en Dienstwagenbeheer met bijbehorend veranderproces.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Omdat het anders kan : onderzoek naar de organisatorische herpositionering van de diensten Documentaire Informatievoorziening, Parkbeheer en Dienstwagenbeheer met bijbehorend veranderproces.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag waar de diensten Documentaire Informatievoorziening, Parkeerbeheer en Dienstwagenbeheer in de Koninklijke Marechaussee District Schiphol gepositioneerd zouden moeten worden. Het doel van de herpositionering is om de diensten zodanig in de organisatie te plaatsen dat een optimale ondersteuning geboden kan worden aan het primaire proces. Een herpositionering van deze diensten zal moeizaam verlopen vanwege hun positie in de organisatie, de verweving met het primaire proces en onderlinge conflicten. District Schiphol verwacht veel weerstand van de betrokken partijen. Naar aanleiding hiervan is ook onderzoek gedaan naar de vormgeving en fasering van het veranderproces.
Belangrijkste conclusie is dat in Sectie Materieel & Logistiek en Brigade Operationele Ondersteuning District facilitaire diensten zijn ondergebracht. Deze decentrale structuur van de facilitaire ondersteuning voldoet niet aan de wens van de klant en speelt onvoldoende in op de toekomstontwikkelingen. Tevens treedt er vervuiling van de werkprocessen op door de huidige positie van Documentaire Informatievoorziening bij de Brigade Operationele Ondersteuning District. Het Dienstwagenbeheer is opgesplitst in het beheer van de voertuigen en de operationele uitvoering. Het beheer valt onder de verantwoordelijkheid van Sectie MatLog en de operationele uitvoering behoort tot de Districtsgarage. De Brigade Operationele Ondersteuning District heeft in het verleden meerdere malen conflicten gehad met Sectie MatLog, doordat elkanders werkprocessen botsten. Hierdoor is de onderlinge verstandhouding van de leidinggevende functionarissen verslechterd. Vergelijkbare organisaties hebben de facilitaire diensten gecentraliseerd en hebben de drie diensten die centraal staan in dit onderzoek opgenomen in de facilitaire organisatie.
Op basis van de conclusies is de aanbeveling gedaan om een centrale facilitaire organisatie in te richten waarin de diensten Documentaire Informatievoorziening en Parkeerbeheer ondergebracht kunnen worden. Tevens wordt aanbevolen om het Dienstwagenbeheer op te splitsten in het beheer van burgervoertuigen en het beheer van specifieke voertuigen. Het beheer van burgervoertuigen wordt onder verantwoordelijkheid gesteld van de facilitaire organisatie. Door het realiseren van een voertuigenpool kunnen de voertuigen efficiënter ingezet worden. Het beheer van de specifieke voertuigen wordt onder verantwoordelijkheid gesteld van de Brigades, zodat de deze verantwoordelijk worden voor alle middelen die benodigd zijn voor de operationele uitvoering van de werkzaamheden.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
AfdelingFM Facility Management
PartnersKoninklijke Marechaussee District Schiphol
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk