De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Patientenvolgsysteem; een systeem, waarin snel relevante informatie over patiënten beschikbaar is, tijdens het patiëntenoverleg, ten behoeve van de hulpverlening.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Patientenvolgsysteem; een systeem, waarin snel relevante informatie over patiënten beschikbaar is, tijdens het patiëntenoverleg, ten behoeve van de hulpverlening.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Mijn bachelorproef is voltooid binnen Brijder verslavingszorg te Leiden, onderdeel van de Parnassia Bavo Groep. De functie waar binnen ik mijn bachelorproef heb uitgevoerd is het Assertive Community Treatment-team, ook wel het ACT-team genoemd. Het ACT-team is echter niet officieel een ACT-team te noemen. De naam blijft vooralsnog gehanteerd, omdat andere organisaties het team kennen onder deze naam. Tijdens het gehele onderzoek wordt echter gesproken over het outreachende team.

Het outreachende team verleent intensieve hulp aan mensen die buiten de reguliere verslavingszorg/GGZ-zorg dreigen te vallen. Het gaat om patiënten met ernstige verslavingsproblematiek, die vaak gepaard gaan met andere ernstige psychiatrische problematiek en andere problematiek op verschillende leefgebieden. Het team dient frequent contact te houden met de patiënt, met daarbij het oog op het aanpakken van praktische problemen en het verbeteren van de leefsituatie van de patiënt. Daarnaast biedt het team ook praktische steun, zoals hulp bij het zoeken naar dagbesteding en het regelen van financiële zaken. Het team biedt zorg en behandeling aan huis.

Om het gehele team op de hoogte te stellen en te houden over de voortgang of situatie van een patiënt vindt er dagelijks een patiëntenoverleg plaats. Het management en de medewerkers van het outreachende team merken dat het patiëntenvolgsysteem dat zij gebruiken niet voldoende functioneert. Regelmatig ontbreken er belangrijke zaken omtrent de hulpverlening van patiënten. Het is de medewerkers opgevallen dat dit komt, doordat er niet snel genoeg, relevante informatie over een patiënt beschikbaar is, binnen het huidige patiëntenvolgsysteem. Door het ontbreken van de mogelijkheid tot het snel vinden van relevante informatie over een patiënt, kunnen zaken veel meer tijd kosten dan gepland. Dit doet zich voor, doordat medewerkers na het patiëntenoverleg bijvoorbeeld informatie over een patiënt moeten nazoeken in het dossier en niet gelijk aan het werk kunnen gaan met de patiënt.

Onderzocht moest worden op welke wijze er snel relevante informatie beschikbaar kan zijn in het patiëntenvolgsysteem, ten behoeve van de hulpverlening. Het onderzoek betreft een literatuur- en praktijkonderzoek. Het praktijkonderzoek bestond uit een bezoek aan vijf andere outreachende teams van de Parnassia Bavo Groep. Daarnaast zijn er in zowel de bezochte teams als in het outreachende team, vragenlijsten afgenomen onder de medewerkers, die regelmatig werken met het patiëntenvolgsysteem. Naar aanleiding van dit literatuur- en praktijkonderzoek zijn de resultaten met elkaar vergeleken en geanalyseerd. In de analyse worden de resultaten vanuit het outreachende team vergeleken met de resultaten vanuit de vijf bezochte andere outreachende teams van de Parnassia Bavo Groep. Daarnaast wordt er in de analyse een vergelijking gemaakt tussen de bevonden resultaten en de bevonden wetenschappelijke literatuur. Tevens wordt er in de analyse een persoonlijke opvatting van mij, als bachelorstudente aan verbonden. Naar aanleiding van de analyse is er een conclusie tot stand gekomen;

"Het huidige patiëntenvolgsysteem van het outreachende team draagt onvoldoende bij aan het snel verkrijgen van relevante informatie over een patiënt.
Om in de toekomst meer effectiviteit te bereiken dient het huidige patiëntenvolgsysteem, vernieuwd of veranderd te worden met daarbij het oog op de wensen van de medewerkers van het outreachende team.
Tevens dient men meer ruimte te maken voor zorginhoud binnen het patiëntenvolgsysteem. Ook hierbij dient men rekening te houden met de wensen van de medewerkers. Daarnaast maakt men bij het bepalen van de zorginhoud van het patiëntenvolgsysteem gebruik van de bevindingen uit de literatuur en de resultaten uit het praktijkonderzoek."

Naar aanleiding van de conclusie is er een eindproduct gevormd. Het eindproduct betreft een nieuw patiëntenvolgsysteem en een daarbij behorende handleiding. Beide eindproducten zijn bedoeld voor de medewerkers van het outreachende team.
In de handleiding wordt het nieuwe patiëntenvolgsysteem geïntroduceerd aan de medewerkers. Tevens staat er in de handleiding beschreven hoe men het nieuwe patiëntenvolgsysteem het beste in gebruik kan nemen.
Het nieuwe patiëntenvolgsysteem komt zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen van de hulpverleners. De inhoud van het patiëntenvolgsysteem is flink uitgebreid ten opzichte van het huidige patiëntenvolgsysteem van het outreachende team. Deze uitbreiding heeft plaatsgevonden op basis van de bevonden resultaten naar aanleiding van dit onderzoek. Het doel van het nieuwe patiëntenvolgsysteem en de handleiding is om het outreachende team sneller de beschikking te geven over relevante informatie van een patiënt ten behoeve van de hulpverlening.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingSP Sociaal Pedagogische Hulpverlening
AfdelingAcademie voor Sociale Professies
PartnerBrijder Verslavingszorg, outreachend team Leiden
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk