De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de periode juli 2008 - april 2009 heb ik in het kader van mijn afstudeerproject voor de opleiding HTS - bedrijfskundige Informatica een opdracht bij Eneco IT Solutions, hierna: EIS uitgevoerd. Tijdens deze periode ben ik vanuit de Haagse Hogeschool begeleid door Wim Elschot, Victor Hermans en Frans Bögels.
Het doel van mijn afstudeerproject was om te onderzoeken waarom er binnen EIS geen optimale kennisborging en ontsluiting van informatie plaatsvindt. Ik heb dit doel bereikt door inzichtelijk te maken welke informatiebehoefte en knelpunten EIS medewerkers tegen komen in de dagelijks werkzaamheden en welk softwarepakket ondersteuning hierbij kan bieden. Hierbij heeft de volgende vraagstelling centraal gestaan;
Hoe kan het management van EIS bijdragen aan een effectievere manier van kennisborging om daarmee aan de informatiebehoefte van de EIS- medewerkers te voldoen?" Het beoogde eindresultaat was een advies op het gebied van de invulling van de informatiebehoefte en kennismanagement binnen de afdeling Application Support voor een structurele aanpak van het probleem voor het Management Team van EIS.
Dit rapport is bestemd voor de examinatoren, rijksgecommitteerde en de opdrachtgever Eneco. Aan de hand van dit verslag moeten zij zich een beeld kunnen vormen van de gevolgde procesgang en de diepgang van mijn afstudeeropdracht. Dit afstudeerverslag is globaal verdeeld in drie delen. In hoofdstuk 1 staat de opdracht omschrijving centraal. Hierin vind men een beschrijving van de organisatie, alsmede de doel- en probleemstelling. Tevens is de onderzoeksmethodiek in dit hoofdstuk beschreven. Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van de verschillende technieken en de uitvoering van de opdracht. Ten slotte geeft hoofdstuk 3 een evaluatie over van de afstudeeropdracht. Deze evaluatie is onder te verdelen in een proces- en een productevaluatie. Hierin wordt gekeken naar de opgeleverde producten en de procesgang bij de uitvoering van de afstudeeropdracht.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingICTM Bedrijfskundige Informatica
AfdelingAcademie voor ICT & Media
PartnerEneco IT Solutions
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk