De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bestaat er in Nederland een lokroep naar perfectie?

een onderzoek naar morele oordelen, huidtherapeutische cosmetische behandelingen, kwaliteit van leven en zelfbeeld

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Bestaat er in Nederland een lokroep naar perfectie?

een onderzoek naar morele oordelen, huidtherapeutische cosmetische behandelingen, kwaliteit van leven en zelfbeeld

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Uit (inter)nationale onderzoeken over idealen met betrekking tot het vrouwelijke lichaam en gelaat en de maakbaarheid van het uiterlijk, is gebleken dat vrouwen die een cosmetische behandeling willen ondergaan dit met name doen om er “normaler” uit te zien. Op basis van deze én andere internationale studies over psychologische factoren in combinatie met verfraaiing van het uiterlijk, wordt er een link gelegd naar kwaliteit van leven. Tevens is een (te laag) zelfbeeld één van de grootste motivaties tot het ondergaan van een cosmetische behandeling.
In Nederland wordt de huidtherapeut bezocht voor diverse cosmetische behandelingen.
Tot op heden was het onbekend wat de huidige opinie is van Nederlandse mannen en vrouwen tussen de 30 en de 50 jaar over het (willen) ondergaan van cosmetische behandelingen. Ook was het onbekend welke morele oordelen kunnen leiden tot het ondergaan van zo’n behandeling in relatie tot kwaliteit van leven en zelfbeeld. Vanuit dit perspectief is de volgende hoofdvraag ontstaan:
“Welke factoren zijn van belang in de totstandkoming van een moreel oordeel waardoor Nederlandse mannen en vrouwen tussen de 30 en 50 jaar zich laten leiden tot het ondergaan van een cosmetische behandeling in het gelaat bij de huidtherapeut en hebben kwaliteit van leven en/of zelfbeeld daar invloed op?” In dit exploratieve onderzoek is er gebruik gemaakt van kwantitatieve en kwalitatieve methoden. Zo is er een enquête uitgevoerd. Tevens heeft er een literatuuronderzoek plaatsgevonden en is er een interview afgenomen met een expert uit het beroepenveld.
De conclusie uit dit onderzoek luidt dat er diverse factoren een rol spelen bij de totstandkoming van een moreel oordeel met betrekking tot het (willen) ondergaan van een cosmetische behandeling bij de huidtherapeut. Eén belangrijke factor is zelfbeeld. Een positief zelfbeeld wordt ontwikkeld door een goede hechting in de kindertijd en een zorgzame democratische opvoeding. Dit onderzoek concludeert dat een goede hechting en een democratische opvoeding bijdragen aan het morele oordeel om géén cosmetische behandeling te ondergaan of dit slechts te overwegen. Dit resultaat is van toepassing op 81% van de respondenten. Een andere factor die een rol speelt in het morele oordeel, is sociale vergelijking. Bij respondenten die een opwaartse vergelijking maken, ondergaat 29% zéker een cosmetische behandeling bij de huidtherapeut.
Ook zijn er verschillen in het morele oordeel zichtbaar tussen hoog en universitair opgeleide respondenten ten opzichte van middelbaar opgeleide respondenten en hun inkomens.
De resultaten uit dit onderzoek tonen aan dat de Nederlandse mannen en vrouwen tussen de 30 en de 50 jaar tevreden zijn over het eigen uiterlijk. Dit is de belangrijkste reden om géén cosmetische behandeling te ondergaan bij de huidtherapeut.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Huidtherapie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnerDe Haagse Hogeschool
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk