De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

State of the Art proefwoning - Domotica: a new way of care

Rechten: Alle rechten voorbehouden

State of the Art proefwoning - Domotica: a new way of care

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Probleem: Patiënten die voor een langere periode revalideren moeten uiteindelijk, wanneer dit haalbaar is, weer zelfstandig thuis wonen. De stap om weer naar huis te gaan is vaak een ingrijpende gebeurtenis omdat
men moet leren omgaan met beperkingen. Patiënten van Sophia Revalidatie hebben vaak fysieke, motorische,
cognitieve of communicatieve beperkingen die zelfstandig wonen en eigen regie in het leven negatief kunnen
beïnvloeden.
Doelstelling: Een adviesrapport opstellen waarbij in kaart wordt gebracht hoe domotica kan bijdragen aan: het leren omgaan met beperkingen, de eigen regie in het leven behouden en daardoor langer zelfstandig thuis te wonen, geïmplementeerd in de proefwoning. Waarbij het mogelijk is dat deze domotica in de thuissituatie van de patiënten wordt geïmplementeerd.
Methode: Literatuuronderzoek is uitgevoerd om de volgende aspecten in kaart te brengen: ziektebeelden, klinische verschijnselen, marktaanbod, kosten en baten en financieringsmogelijkheden. Middels een kwalitatief onderzoek zijn de volgende aspecten in kaart gebracht: knelpunten en wensen van patiënten en therapeuten ten aanzien van domotica in de proefwoning, het marktaanbod, de knelpunten en wensen van
technische bedrijven ten aanzien van domotica in de zorg en de mogelijkheden van vergoeding van domotica
in de proefwoning en de thuissituatie. Aan de hand van een fictieve casus is geïllustreerd hoe domotica in de
therapie wordt toegepast.
Resultaat: Domotica wordt per beperking voorgeschreven, domotica kan taken overnemen, domotica kan
triggeren, domotica kan monitoren, domotica kan zorg uit handen nemen, domotica kan zorg op afstand bieden, vanuit technisch oogpunt is ‘alles’ mogelijk, bedrijven hebben (nog) geen specifieke zorgvraag ten bate van domotica verkregen, domotica kan zorgkosten verlagen. Op basis van feedback die is verkregen tijdens en na de presentatie aan zorgprofessionals, kan geconcludeerd worden dat het doel
behaald is.
Conclusie: Dit onderzoek en advies laat zien wat de mogelijkheden van domotica zijn en hoe deze beperkingen kan ondersteunen en de eigen regie in het leven kan behouden. Dit kan er toe leiden dat men langer zelfstandig thuis woont. Het is zaak een balans te vinden tussen menselijke zorg en ontzorging met
technologie. Domotica kan uitsluitend worden ingezet om de zorg en therapie te faciliteren waarbij de functie
ervan ondersteunend is. Domotica is technisch gezien tot ‘alles’ in staat, echter ontbreekt bij technische
installatiebedrijven de specifieke functionele vraag vanuit de zorg waardoor de markt de verscheidenheid van producten mist. De zorg heeft tot op heden deze specifieke functionele vraag niet geformuleerd. Berekeningen tonen aan dat domotica kosten reduceert en de overheid geld kan besparen wanneer men
met ondersteuning van domotica langer zelfstandig thuis blijft wonen.
Domotica kan (op dit moment) de zorg niet overnemen!
Aanbevelingen: Ten aanzien van vervolgonderzoek is aanbevolen dat: de werkprocessen moeten worden afgestemd op de gebruikte technologie, het opleiden van de gebruikers en de continue scholing van de medewerkers is daarvoor cruciaal. Daarnaast is bij de ontwikkeling van domotica een multidisciplinaire aanpak vereist. Ontwikkelaars dienen vanaf het begin van het ontwikkelingsproces belanghebbende(werkgroep) bij dit proces te betrekken. Voor implementatie van domotica in de therapie is het van belang de proefwoning zo in te richten dat een trainingsprikkel kan worden gegeven. Deze prikkel is
per patiënt verschillend en moet dus kunnen worden aangepast op het niveau van ADL, zodat de prikkel niet te zwaar is of verloren gaat. Ethiek dient als wegwijzer van technische ontwikkelingen te fungeren en kan zo
meehelpen om techniek dienstbaar te maken aan de kwaliteit en waardigheid van het menselijk functioneren.
Het is een vereiste dat de systeemoperator van domotica in de proefwoning uit één bedrijf komt. Deze systemoperator zorgt voor de communicatie tussen de verschillende domotica producten en het modulaire systeem. Een modulair systeem maakt het mogelijk verschillende producten, van verschillende bedrijven, met
elkaar te laten communiceren. Op deze manier kan het systeem verder worden uitgebreid. De interface van domotica dient te worden aangepast aan de wensen en capaciteiten van de patiënten. De belangrijkste aanbeveling is het formuleren van een functionele specifieke vraag ten behoeve van domotica in de zorg en
deze vraag te stellen aan technologische bedrijven, zodat de eerste stap kan worden gezet in het realiseren
van de State of the Art proefwoning. Voor vervolgend onderzoek is het van belang uit te zoeken:
Wat vergoed deWmo?
Wat vergoed de Overheid?
Wat vergoed de zorgverzekeraar?
Welke bedrijven geschikt zijn voor participatie?
Wat de kosten van specifieke domotica producten zijn.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Bewegingstechnologie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnersSophia Revalidatie, Den Haag
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk