De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De relatie tussen sportverleden en huidige sportdeelname

Leidt een veelzijdige basis tot blijvende sportdeelname?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De relatie tussen sportverleden en huidige sportdeelname

Leidt een veelzijdige basis tot blijvende sportdeelname?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Jaarlijks zijn er vele drop-outs en gaan er dus sporters verloren. Dit is niet alleen slecht voor de sport, maar ook voor de gezondheid. Een leven lang bewegen is dus het streven, maar hoe blijft men een leven lang gemotiveerd?

Uit de literatuur blijkt dat er verschillende deelnamemotieven zijn die een sporter belangrijk kan vinden. Ook de behoefte aan verschillende sporten, vorm van deelname en de hoeveelheid tijd die aan sport wordt besteed kan veranderen naarmate men ouder wordt. Om hier een helder beeld van te krijgen kan de ontwikkeling worden ingedeeld in levensfasen. De levensfasen waarin onderscheid is gemaakt zijn basisschool periode (PO), voortgezet onderwijs periode (VO) en huidige school periode (HBO).

Van deze levensfasen wordt ook gebruik gemaakt in de methode. Studenten van de Haagse Hogeschool (HHS) zijn bevraagd door middel van een enquête over hun sportdeelname in deze drie levensfasen. Naast basisgegevens werden er vragen gesteld over deelnamemotieven, beoefende sporten, vormen van participatie en bestede tijd aan sport. Ondanks dat de enquête werd uitgezet onder alle faculteiten van de HHS, was de respons van de faculteit Gezondheid, Voeding en Sport het grootst.

Uit de resultaten valt op te maken dat er per levensfase grote veranderingen zijn waar te nemen. In deelnamemotieven, aantal beoefende sporten, vormen van participatie en bestede tijd aan sport zijn verschuivingen zichtbaar. De veranderingen vinden plaats zodra er een nieuwe levensfase wordt ingegaan. Zo is er een verschuiving in de vorm van deelname(transfer drop-out) bij elke levensfase. In de overgang van VO naar HBO is er een trend van beweger naar regelaar zichtbaar. Naast de transfer drop-out is er ook sprake van drop-out, het helemaal stoppen met sport. Het grootste aantal drop-outs is in de overgang van VO naar HBO, waarbij het veranderen van woonsituatie en het minder hebben van tijd de belangrijkste redenen zijn.

Doordat deze verschuivingen plaatsvinden, is een goede voorbereiding op andere vormen van deelname en deelnamemotieven essentieel. Deze voorbereidingen moeten al worden getroffen tijdens de schooltijd. Daarnaast wordt ook vervolg-onderzoek aangeraden om de groep respondenten te verbreden en onduidelijkheden uit het huidige onderzoek te verhelderen.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingSport Opleiding tot Leraar Lichamelijke Opvoeding
AfdelingAcademie voor Gezondheid
Faculteit Gezondheid, Voeding & Sport
LectoraatLectoraat Gezonde Leefstijl in een stimulerende omgeving
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk