De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Oedeemtherapie & Borstkanker gerelateerd Lymfoedeem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Oedeemtherapie & Borstkanker gerelateerd Lymfoedeem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond:
Met de toename van de borstkankerincidentie en behandelmogelijkheden van borstkanker, zijn er wereldwijd meer wetenschappelijke publicaties over lymfoedeem en de neveneffecten van de medisch oncologische behandelingen verschenen. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten in de risicofactoren- en behandeling van lymfoedeem. Vroege herkenning en diagnostiek zijn cruciaal om de aandoening zo effectief mogelijk te behandelen. Voor het behandelen van deze ziekte met een progressief karakter, is de hulp van verschillende zorgdisciplines noodzakelijk. De behandeling wordt uitgevoerd door fysio(oedeem)therapeuten en huidtherapeuten. Of er een verschil is tussen fysiotherapeuten en huidtherapeuten in het uitvoeren van oedeem behandelingen, voornamelijk MLD en welke het meest effect heeft op de oedeem reductie is nog niet bekend.
Onderzoekvraag:
In hoeverre zijn er verschillen in de oedeembehandelingen van huidtherapeuten en
fysio(oedeem)therapeuten met betrekking tot de reductie van het lymfe vocht in de arm bij vrouwen tussen de 40 en 75 jaar, na axillaire dissectie en chirurgische ingreep bij mammacarcinoom?
Methode:
Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag is een literatuurstudie en een praktijkgericht
onderzoek uitgevoerd. In het praktijkgerichte onderzoek zijn metingen van de arm bij 5 fysio(oedeem) therapiepatiënten en 5 huidtherapiepatiënten gedaan en is een vragenlijst bij 25 huidtherapeuten en 15 fysiotherapeuten afgenomen. De gegevens zijn geanalyseerd met SPSS (V23), waarbij beschrijvende statistiek en non-parametrische (Friedman & Man-Whitney) toetsen zijn gebruikt.
Resultaten:
Voor de huidtherapie patiënten treden er in alle vijf metingen op de arm significante reducties op. Bij de fysiotherapie patiënten zijn er significante reducties gemeten in twee metingen op de arm (dikste gedeeltes van de arm). Tevens is er een significant verschil waargenomen tussen beide groepen therapeuten in de toepassing van verschillende technieken in de uitgeoefende oedeemtherapie en MLD-volgorde. De therapeuten verschillen ook significant in hun opvattingen over de samenwerking, waarbij blijkt dat de huidtherapeuten meer bereid zijn tot samenwerking dan de fysiotherapeuten.
Conclusie & aanbeveling van het onderzoek:
Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat er bij de huidtherapeut sprake is van een hogere oedeemreductie in cm op de arm van lymfoedeempatiënten dan bij de fysio(oedeem)therapeut. Er is grootschaliger vervolgonderzoek nodig naar de effectiviteit van MLD op oedeemreductie. Huidtherapeuten hebben hogere verwachtingen van samenwerking dan fysiotherapeuten ten aanzien van een snellere oedeemreductie, het bereiken van efficiëntere behandeling en het bieden van de beste zorg.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Huidtherapie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk