De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het ontwerpen van een zeilzitje voor een persoon met Diastrofic Dysplasia

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het ontwerpen van een zeilzitje voor een persoon met Diastrofic Dysplasia

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het doel van dit afstudeerproject is een oplossing te vinden voor de huidige problematiek die ervaren wordt door Rolf Schrama tijdens het zeilen in de Torpedo 2.4 mR. Deze oplossing werd gevonden door een cyclus te doorlopen zoals deze is aangeleerd gedurende de opleiding. Deze cyclus bestaat uit een analysefase, ontwerpfase, vervaardigingsfase en een testfase. Als eerste heeft er een analysefase plaatsgevonden, waarin aan de hand van krachtenanalyses de oorsprong van de problematiek in kaart werd gebracht. Daarnaast is gekeken naar het effect van de gewichtstrim op de snelheid van de boot. Uit deze analyses is een reeks eisen voortgekomen die de basis vormt voor het uiteindelijke ontwerp. De analysefase werd afgesloten met een marktonderzoek, ter inspiratie en overbrugging naar de ontwerpfase.
In de ontwerpfase is divergerend te werk gegaan om zoveel mogelijk ideeën te vergaren. Vervolgens zijn al deze ideeën getoetst aan de hand van een morfologische kaart en zijn drie concepten vervaardigd. Deze concepten zijn getoetst op functionaliteit en de mening van Rolf. Op deze manier is er in samenspraak een keuze gemaakt welk concept verder uitgewerkt moest worden tot prototype. Het vervaardigen heeft eerst plaatsgevonden in SolidWorks. Vervolgens is aan de hand van de bouwtekeningen het prototype vervaardigd in de werkplaats van Bewegingstechnologie. Tijdens de evaluatie hebben er verschillende tests plaatsgevonden waarbij de functionaliteit en het comfort getoetst werden. Tevens werd een situatie van maximale kanteling van de boot (32°) nagebootst, zodat de huidige situatie vergeleken kon worden met het prototype in een momentenvergelijking. Het afstudeerproces had voorspoediger kunnen verlopen. Zo had de analysefase efficiënter en krachtiger doorlopen kunnen worden wanneer er gebruik was gemaakt van drukmetingen en als er en tijdens het ontwerpen rekening was gehouden met gangbare afmetingen van de gebruikte metaalprofielen. De functionaliteit van het prototype had een hogere kwaliteit kunnen hebben als er een groter budget ter beschikking was geweest. Ondanks de kritiekpunten is er uiteindelijk een prototype ontwikkeld waarmee getest kon worden. Met het gebruik van dit prototype neemt de som van de momenten bij maximale kanteling van de boot af met 22872,4Nmm. Dit is een afname van 43,2% ten opzichte van de oude situatie. Daarnaast is de spierkracht die in horizontale richting geleverd moet worden met 67,5N verlaagd (40,8%). De benodigde wrijvingscoëfficiënt is van =0,63 naar f=0,3' verlaagd, waardoor geen energieverlies optreedt als gevolg van een compensatoire houding die aangenomen moet worden om niet weg te glijden.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTISH Bewegingstechnologie
AfdelingAcademie voor Technologie, Innovatie & Society Den Haag
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk