De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenvatting

Het looplab in De Hoogstraat is sinds anderhalf jaar uitgebreid met een 3D-meetsysteem (VICON). De data van deze metingen moet worden bewerkt en worden gepresenteerd in een rapport in de software van VICON (Polygon). De rapporten worden nu met de hand opgesteld, omdat er geen specifiek template is voor De Hoogstraat. Voor het opstellen van het rapport krijgen de gangbeeldanalisten één uur de tijd voor. De gangbeeldanalisten hebben aangegeven dat zij nu twee keer zo lang doen over het opstellen van het rapport.
De opdracht die is opgesteld naar aanleiding van het probleem is: ‘Produceer een template in het programma Polygon dat klinisch relevant is per doelgroep van De Hoogstraat.’ Het ontwerpdoel hierbij is, is dat het rapport binnen de geplande tijd opgesteld kan worden.
Analysefase:
De analyses die zijn uitgevoerd zijn het intern gebruikersonderzoek, extern gebruikersonderzoek en een literatuuronderzoek. Uit de analysefase is geconcludeerd dat er templates opgesteld moeten worden naar de specifieke doelgroepen basis, CP en prothese. In de basis-template worden alle parameters verwerkt en de CP-, en prothese-template worden ingericht naar behandelmethode. Uit de analysefase is het plan van eisen en wensen opgesteld waaraan de templates moeten voldoen.
Ontwerpfase:
In de ontwerpfase is aan de hand van de eisen en wensen die uit de analysefase zijn voortgekomen gebrainstormd. Aan de hand van de brainstormsessies is er een opzet gemaakt voor de templates basis, CP en prothese. Aan de hand van de opzet zijn er prototypes van de templates vervaardigd. De templates worden na vervaardiging geëvalueerd aan de hand van de eisen en wensen en de gebruiksvriendelijkheid te toetsen. De templates worden getoetst doordat de gangbeeldanalisten de rapporten die opgesteld worden na een 3D-GBA, baseren op de gangbeeldanalisten op de prototypes van de templates.
Als eerste is het prototype van de basis-template vervaardigd, geëvalueerd en geoptimaliseerd. Aan de hand van de basis-template zijn de prototypes van de CP- en prothese-templates vervaardigd. De templates CP en prothese zijn geëvalueerd, hierbij is alleen de prothese-template geoptimaliseerd.
Discussie:
Er zijn een aantal punten ter discussie gesteld. Deze hadden betrekking op de persoonlijke voorkeuren van de verschillende gangbeeldanalisten. Daarbij kan de gemeten tijdswinst verschillen van de tijd die daadwerkelijk nodig is voor het opstellen van het rapport. Dit heeft te maken met het crashen van Polygon en doordat de gangbeeldanalisten op de hoogte waren dat zij getimed werden tijdens het opstellen van de rapporten. Dit kan van invloed geweest zijn op de handelingen van de gangbeeldanalisten tijdens het opstellen van het rapport.
Conclusie en aanbeveling:
Er kan geconcludeerd worden dat de templates die geproduceerd zijn, klinisch relevant zijn voor de doelgroepen van De Hoogstraat. Wanneer gebruik gemaakt wordt van deze templates, kunnen de rapporten binnen de ingeplande tijd van één uur opgesteld worden. Hiermee zijn de opdracht en het ontwerpdoel behaald. De gebruikers zijn tevreden met de eindproducten en zullen deze gebruiken bij het opstellen van nieuwe rapporten. Daarnaast zijn er een aantal aanbevelingen gedaan met betrekking op het interpreteren van de data.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Mens en Techniek | Bewegingstechnologie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnerDe Hoogstraat Revalidatie, Utrecht
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk