De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De realisering van een eenhandige loophulpmiddel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De realisering van een eenhandige loophulpmiddel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De meerderheid van mensen die een CVA hebben meegemaakt lijden aan gevolgen, zoals balansstoornis en kracht vermindering. Deze doelgroep heeft hierdoor moeite met ADL-taken. In dit project is ingegaan op de mobiliteit en zelfstandigheid binnenshuis voor deze doelgroep. Om deze aspecten te verbeteren is er op het moment een éénhandig loophulpmiddel ontworpen door Libra Revalidatie & Audiologie. Echter ervaart de doelgroep problemen tijdens het gebruik en stelt het hulpmiddel de behoeftes van de doelgroep niet tevreden. De redenen hiervoor zijn het gebrek aan een vorm van remmen en het implementeren van een dienblad met de juiste vormgeving en functionaliteit. Voor dit probleem is de volgende probleemstelling opgesteld: “Personen met een CVA ervaren problemen tijdens het gebruik van het éénhandig loophulpmiddel, hieronder vallen het gebrek aan veiligheid, de mogelijkheid om het hulpmiddel te gebruiken in combinatie met andere taken en het gebrek aan betrouwbare steun door het ontbreken van een rem.” Het doel van dit project is het verder ontwikkelen van het huidige loophulpmiddel, met aandacht voor de remfunctie en een transportmogelijkheid voor huiselijke spullen (in de vorm van een dienblad). Dit hulpmiddel dient volledig geschikt te zijn voor binnenshuis gebruik met de daarbij behorende eisen. In de analysefase is onderzoek verricht naar remsystemen, wielen en dienbladen. Voor het remsysteem zijn verschillende werkingsmechanismen onderzocht en de mogelijke vertaling ervan naar het huidig ontwerp. Aan de hand van deze informatie zijn de mogelijke remsystemen, die vallen binnen deze criteria, onderzocht. Om te bepalen welk wiel gebruikt wordt, is onderzocht welke soorten wielen beschikbaar waren in combinatie met het remsysteem. Er is onderzoek gedaan naar de weerstand welke de band (wiel) geeft tijdens het remmen en de eigenschappen van het wiel. Voor de afmetingen is onderzoek gedaan naar het krachtenspel van het wiel. Gebleken is dat een zelf lossend centraal remsysteem in combinatie met het gekozen zacht rubberen wielen het meest ideaal zijn. Enkele pluspunten van dit remsysteem en de wielen zijn: het vaste aangrijpingspunt van het remsysteem, het synchroon activeren van de remmen, het activeren en deactiveren van het remblok kost één handeling, het materiaal van de banden heeft een hoge wrijvingskracht en de afmetingen gebruikt zorgen ervoor dat het overkomen van obstakel zo min mogelijk hinder veroorzaakt. Voor het dienblad is onderzoek gedaan naar de functies welke deze moet bezitten. Het afnemen van interviews bij de doelgroep heeft een goede basis gelegd voor de criteria waaraan het dienblad moet voldoen. Deze zijn later uitgebreid met de criteria die zijn voor gekomen uit een bespreking met de ergotherapeuten van Libra. Uit dit onderzoek is gebleken dat het dienblad grotendeels wordt gebruikt voor het meenemen van spullen. Het afneembaar maken van het dienblad wordt als een pluspunt gezien, maar is geen vereiste. Met behulp van de verkregen informatie in de analyse fase is er een pakket van eisen en wensen opgesteld, waaruit concepten zijn ontstaan. Er zijn drie concepten gemaakt, hiervan is één concept gekozen om uit te werken tot eindontwerp. Deze keuze is gemaakt door het toetsen van concepten met de kardinale methode. Het eindontwerp is geoptimaliseerd en gemodelleerd in SolidWorks. Er is begonnen met het vervaardigen van het prototype. Echter is dit proces niet volledig voltooid.
Het eindresultaat van dit project is een verbeterd éénhandig loophulpmiddel welke een bijdrage levert aan het oplossen van het probleem. Het hulpmiddel maakt gebruikt van een centraal remsysteem welke de veiligheid tijdens het gebruik bevordert en een dienblad welke de zelfstandigheid tijdens het gebruik verbeterd. Voor het hulpmiddel zijn de overige producten vastgesteld welke het prototype volledig functioneel maakt. Hiermee is het doel van het project grotendeels behaald. Er zijn een aantal discussiepunten en aanbevelingen, welke in het vervolg van dit project behandelt moeten worden, zoals het adresseren van het kantelend moment richting de gebruiker en het afronden van de vervaardigingsfase om een werkend prototype te verkrijgen.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Mens en Techniek | Bewegingstechnologie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnersLibra Revalidatie & Audiologie
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk