De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

FODMAP arme dieet bij kinderen van negen tot en met dertien jaar met prikkelbare darm syndroom

een literatuuronderzoek en verkennend praktijkonderzoek naar de mogelijkheid voor implementatie van het FODMAP arme dieet

Rechten: Alle rechten voorbehouden

FODMAP arme dieet bij kinderen van negen tot en met dertien jaar met prikkelbare darm syndroom

een literatuuronderzoek en verkennend praktijkonderzoek naar de mogelijkheid voor implementatie van het FODMAP arme dieet

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: In Nederland heeft 30% van de kinderen met chronische buikpijn klachten die bij prikkelbare darm syndroom (PDS) passen. Aanpassingen van de voeding hebben baat bij PDS-patiënten. Daarom is het FODMAP arme dieet ontwikkeld, dat bij 75% van de patiënten klachten laat afnemen. Ook bij kinderen blijkt het dieet effectief. Doordat kinderen van negen tot en met dertien jaar in de groeispurt komen is voldoende calciuminname van belang, maar ook het achterhalen van de gedragsdeterminanten om een geschikt dieet te kunnen implementeren. Daarom luidt de onderzoeksvraag: Kan het FODMAP arme dieet geïmplementeerd worden bij kinderen van negen tot en met dertien jaar met het prikkelbare darm syndroom, zodat het aansluit op de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden en op de wensen van de kinderen die gebaseerd zijn op de gedragsdeterminanten?
Methode: De literatuur is beoordeeld aan de hand van criteria om informatie te verzamelen over invloedrijke gedragsdeterminanten bij kinderen voor het volgen van een dieet. Databanken als Cinahl, Cochrane en Pubmed zijn geraadpleegd. Door middel van vier interviews en 20 online enquêtes is onderzocht welke gedragsdeterminanten van invloed zijn op kinderen, zodat een bijpassend weekmenu opgesteld kon worden. De onderwerpen die daarin aan bod kwamen, zijn: algemeen, voedselvoorkeuren/ voedselgewoonten, steun, sociale situaties, barrières en verbeterpunten. Tevens is een interview afgenomen met de pedagogisch medewerker en ervaringsdeskundige, mevrouw Kok om de voorkeuren van kinderen te achterhalen. De resultaten van de interviews zijn verwerkt door: informatie selecteren op relevantie, relevante tekst opsplitsen, labelen/coderen, ordenen van labels, definiëren van kernlabels en beantwoorden van de centrale vraag. De resultaten van de enquêtes zijn verwerkt met SPSS versie 20.
Resultaten: Er is geen verschil in de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden (ADH) voor kinderen zonder en met prikkelbare darm syndroom. Wel is extra aandacht voor verschillende voedingsstoffen van belang. Uit literatuur- en praktijkonderzoek blijkt dat ouders en leeftijdgenootjes veel invloed kunnen uitoefenen op het maken van voedselkeuzes. Bij onvoldoende steun, maar ook bij weinig eigen effectiviteit, kennis en een negatieve houding over gezonde voeding wordt de snacks- en zoete drankinname vergroot.
Wat kinderen eten wordt ook bepaald door leeftijd en hoe het eten wordt gepresenteerd. Zo neemt het eten van brood bij elke lunchmaaltijd toe met de leeftijd. Het hebben van veel voedselcomponenten in veel verschillende kleuren dat gepresenteerd wordt in een leuke vorm is juist belangrijker bij jongere kinderen.
Conclusie: Als het FODMAP arme dieet geïmplementeerd wordt bij kinderen van negen tot en met dertien is het met name moeilijk om aan voldoende calcium te komen. Het is echter wel mogelijk om het dieet aan te sluiten op de wensen van kinderen van die leeftijd, rekening houdend met de invloed van de ouders en klasgenootjes.
Discussie: Voor het implementeren van het FODMAP arme dieet is het belangrijk om verder onderzoek te doen naar de tekorten die kunnen ontstaan als de ADH niet wordt gehaald. Daarnaast is het van belang om meer jongens met PDS te onderzoeken om verschillen in geslacht en voedselvoorkeuren aan te kunnen tonen.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Voeding en Diëtetiek
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
AfstudeerorganisatieAllergieplatform.nl
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk