De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Inburgeringspunt voor inburgeraars in Centre Céramique Maastricht : adviesrapport.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Inburgeringspunt voor inburgeraars in Centre Céramique Maastricht : adviesrapport.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Probleemstelling:
Wat heeft Centre Céramique allemaal nodig voor een Inburgeringspunt in Centre Céramique en aan welke eisen moet zulk Inburgeringspunt voldoen.

Doelstelling:
"Breng een advies uit over hoe en in welke vorm en met welke partijen een Inburgeringspunt in Centre Céramique ingericht kan worden, zodanig dat de doelgroep laagdrempelig wordt bereikt en naar behoefte van de juiste informatie wordt voorzien".

Ik heb daartoe eerst navraag gedaan naar de omvang, de situering en de diversiteit van de doelgroep, de eisen waaraan een Inburgeringspunt moet voldoen, welke fysieke, digitale, organisatorische en personele faciliteiten Centre Céramique nodig heeft om een Inburgeringspunt op te zetten, in te richten en te exploiteren en met welke partijen samenwerking moet worden gezocht.

Om zoveel mogelijk informatie te vergaren heb ik een inventarisatie opgemaakt van:
o de partijen die een rol/taak in het Inburgeringspunt kunnen vervullen
o het gewenste en het reeds aanwezige collectie-aanbod zowel fysiek als digitaal voor het Inburgeringspunt
o de mogelijkheden van promotieactiviteiten
o de noodzakelijke dienstverlening
o de meest optimale locatiekeuze van de vestiging van het Inburgeringspunt
o de gewenste inrichting
o de wijze van implementatie in de organisatie

Het onderzoek wijst uit dat voordat het Inburgeringspunt opgezet wordt en operationeel wordt het noodzakelijk is om activiteiten in de zin van deskundigheidsbevordering te organiseren t.b.v. de medewerkers van Centre Céramique, zodat zij over de onderwerpen inburgering, laaggeletterdheid en het Inburgeringspunt breder en dieper worden geïnformeerd.
Daarnaast is van belang voor de implementatie dat er draagvlak wordt gecreëerd bij de medewerkers en het managementteam.
Gezien het aantal inburgeraars in Maastricht (± 1700) is het aan te raden om het Inburgeringspunt in kleine stappen op te zetten, te beginnen met een "eenvoudig Inburgeringspunt". Daarna kan het uitgebreid worden, zullen er toevoegingen van nieuwe informatiebronnen, maar ook verwijderingen plaats vinden op advies van de beheerder of wellicht de gebruikers.
Actief onderhoud is van belang.
Constante actualisering van de informatie is een zeer essentieel aspect.

Voor de promotie van het Inburgeringspunt is het belangrijk om gebruik te maken van de contacten met de betrokken samenwerkende partijen, maar ook met organisaties binnen de culturen van de inburgeraars.
Het Internationaal onderzoek wees uit dat er in de toekomst, wanneer er veel gebruikt wordt gemaakt van het Inburgeringspunt, wellicht ook naar de haalbaarheid van multiculturele dienstverlening in de vestigingen van Centre Céramique gekeken kan worden, zoals het organiseren van tentoonstellingen en presentaties over de andere culturen.

Echter, voordat dit is bereikt moet er zorg gedragen worden de informatie in het Inburgeringspunt zodanig laagdrempelig aan te bieden, dat de inburgeraars Centre Céramique gaan zien als een informatie- en kenniscentrum, waar zij in de toekomst graag gebruik van willen blijven maken.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingFM Facility Management
AfdelingAcademie voor Facility Management
PartnerGemeente Maastricht, Centre Céramique
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk