De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De variabiliteit van de traptechniekparameters uit de Wattbike tijdens vermoeidheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De variabiliteit van de traptechniekparameters uit de Wattbike tijdens vermoeidheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Naar aanleiding van het afstudeeronderzoek bij het bedrijf The Performance Experts is onderzoek gedaan naar de output van de Wattbike tijdens vermoeidheid. Deze vermoeidheid wordt opgelegd door een maximale inspanningstest. De output van de Wattbike zijn de traptechniekparameters. De Wattbike meet de geleverde kracht tijdens elke crankhoek in Newton [N], hieruit komen de minima en maxima van de geleverde kracht in Newton [N], crankhoek van piekkracht (peak force angle) in graden [⁰] en linker/rechter been verhouding van het geleverde kracht per omwenteling in procenten [%]. Er is gekeken naar de variabiliteit van de parameters vanwege de verminderde coördinatie tijdens vermoeidheid.
De vraagstelling luidt als volgt:
Wat is de variabiliteit van de traptechniekparameters tijdens de steady state bij iedere belastingstap van het maximale inspanningstestprotocol?
Het doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in de traptechniekparameters tijdens vermoeidheid, zoals op gelegd tijdens maximale inspanningstest. Uit literatuur blijkt dat de coördinatie tijdens vermoeidheid verslechterd.
De hypothese vooraf gesteld luidt als volgt:
De standaarddeviatie van elke traptechniekparameter wordt groter naarmate de belasting toeneemt
33 mannelijke proefpersonen zijn gebruikt tijdens het onderzoek. Zij volbrachten allen een maximale inspanningstest. Het protocol hiervoor begint op 50 Watt en verhoogt iedere minuut met 25 Watt tot volledige uitputting. De maximale inspanningstest is gedaan op de Wattbike die de traptechniekparameters meet. Van iedere belastingstap zijn de traptechniekparameters vanaf 20 t/m 50 seconden bepaald. Vervolgens is gekeken naar de R en R2 van een lineaire regressielijn.
De resultaten zijn significant op de peak force angle van het linker been na. Er blijkt echter dat er in geen van de gevallen correlatie optreed, er kan dus geen verband worden gelegd. Er kan wel gesuggereerd worden dat bij de maximale krachtslevering de variatie verhoogt naarmate de belasting groter wordt. Ook blijkt uit de linker/rechter been verhouding en de peak force angles ten opzichte van elkaar dat er mogelijk een optimum belasting is voor de symmetrie tussen het linker en rechter been.
Wel geeft het onderzoek aanzet tot vervolg onderzoek. Een optimale belasting voor de symmetrie tussen het linker en rechter been kan verder onderzocht worden. Ook de invloed van inspanningsfysiologische parameters op de variabiliteit van de traptechniekparameters.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTISH Bewegingstechnologie
AfdelingAcademie voor Technologie, Innovatie & Society Den Haag
PartnerThe Performance Expert, Amsterdam
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk