De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Energiezorg voor Stichting Saffier te Den Haag : mogelijkheden vanuit literatuurstudie en veldonderzoek onderzocht en beschreven

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Energiezorg voor Stichting Saffier te Den Haag : mogelijkheden vanuit literatuurstudie en veldonderzoek onderzocht en beschreven

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond en probleemstelling
In dit rapport wordt een onderzoek naar energiezorg binnen zes locaties van Stichting Saffier beschreven. Stichting Saffier is een christelijke zorgorganisatie voor ouderen in Den Haag. Wegens mogelijke kostenreductie en de wens te voldoen aan wettelijke verplichtingen in relatie tot energiegebruik en milieu, ontstond bij de stichting de behoefte aan een onderzoek naar de structurering van energiezorg binnen Saffier. Dit rapport is een antwoord op deze behoefte. De vraag die centraal stond was de volgende: Hoe kan het energieverbruik binnen de Stichting Saffier op systematische wijze zodanig beheerd en gewaarborgd worden, dat energiereductie-targets kunnen worden behaald?

Methode
In het in dit rapport beschreven onderzoek is gebruikgemaakt van literatuurstudie en veldonderzoek om antwoord te vinden op bovengenoemde centrale vraagstelling. In de literatuurstudie werd achtereenvolgens gezocht naar gedocumenteerde informatie over energiezorgsystemen, energiebeleid, planning van innovaties op het gebied van energiezorg, invulling geven aan structuur en verantwoordelijkheid voor nieuw beleid, energiezorgprogramma's, communicatie, determinanten van gedrag en relevante wet- en regelgeving. Het veldonderzoek bestond uit interviews binnen de organisatie, resultaten van een energieaudit door energie-exploitant Eneco, en een externe benchmark bestaand uit een interview en rondleiding in het BovenIJ Ziekenhuis in Amsterdam. Er was specifiek aandacht voor organisatorische, technische en gedragsmatige benodigde maatregelen met betrekking tot energiezorg.

Resultaten
Uit het onderzoek bleek dat Stichting Saffier tot dusverre geen duidelijke vorm had gegeven aan energiezorg binnen de organisatie. De initiatieven die er bleken (geweest) te zijn, waren nog weinig structureel. Verder bleek de documentatie in het kader van wet- en regelgeving niet voldoende in orde. Tot slot schoot de terugkoppeling van informatie door de afdeling Finance en Control naar het management tekort. De wens om vorm te geven aan een duidelijk energiezorgsysteem was wel aanwezig binnen de stichting.

Conclusies en adviezen
Om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van energiezorg dient allereerst de documentatie georganiseerd te worden. Dit betreft het vormgeven van een energiezorgprogramma en het in orde maken van lijsten met aanwezige installaties. Om daarnaast energiezorg beter te kunnen structureren, is het raadzaam een energiecoördinator en stuurgroep in het leven te roepen om de verantwoordelijkheid voor energiezorg centraal te organiseren. Daarnaast is aandacht nodig voor de communicatie tussen de afdeling Finance en Control en het management van Facilitaire Zaken.
Tenslotte is mijn advies voldoende aandacht te besteden aan draagvlak binnen de organisatie door de plannen en benodigde maatregelen duidelijk naar de betrokkenen te communiceren. De te ondernemen stappen om deze adviezen vorm te geven zijn uitgewerkt in een implementatieplan voor de stichting.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingFM Facility Management
AfdelingAcademie voor Facility Management
PartnerStichting Saffier, Den Haag
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk