De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zorgzwaartepakketten & Facilitaire Zaken : inzicht door middel van kostprijsmodellen zorgt voor kwalitatief betere beslissingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zorgzwaartepakketten & Facilitaire Zaken : inzicht door middel van kostprijsmodellen zorgt voor kwalitatief betere beslissingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Zorgzwaartebekostiging
De bekostiging voor verpleeghuiszorg, die gefinancierd is vanuit de AWBZ, was gebaseerd op een vast bedrag per dag, per type zorginstelling. Vanaf 2009 is de prijs per dag gebaseerd op het profiel van een cliënt, de zorgzwaarte bepaalt voortaan de vergoeding. Zorgzwaartebekostiging heet dit nieuwe systeem en elke cliënt krijgt een passend zorgzwaartepakket. Elk pakket bestaat uit componenten waardoor een cliënt het pakket individueel kan inrichten, hiermee moet de gewenste vraagsturing bereikt worden. Door deze gewijzigde manier van financieren zijn er zorgaanbieders die de komende jaren hun budget gaan afbouwen of laten groeien ten opzichte van de situatie in 2008. In 2009 is deze herallocatie maximaal 2%. Het budget wordt hierdoor eerlijker verdeeld over de zorgaanbieders.

Onderzoeken van gevolgen
Ook het facilitair bedrijf van de Stichting WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) krijgt te maken met de nieuwe financiering en moet de bedrijfsvoering hierop aanpassen. Het facilitair bedrijf heeft de opdracht gegeven om dit te onderzoeken. Voor deze opdracht is de volgende probleemstelling en doel geformuleerd:

Op welke wijze kan facilitaire zaken van Woon Zorgcentra Haaglanden in 2009 de gevolgen van de nieuwe bekostigingstructuur van de zorgsector inpassen in haar bedrijfsvoering? Het model moet inzicht in de kostenstructuur geven en op basis van die informatie moeten besluiten genomen kunnen worden en kosten worden beheerst.

Onderzoeksopzet
De opzet van het onderzoek bestaat uit twee delen: in het eerste deel is er onderzoek naar de onderbouwing van de vergoeding van de zorgzwaartepakketten uitgevoerd. Het onderzoek richtte zich vervolgens op kostenverbijzonderingsmethoden. Dit is een onderdeel van het vakgebied management accounting. Drie daarvan, de opslagmethode, de kostenplaatsmethode en Activity Based Costing (ABC), zijn met behulp van een scorematrix beoordeeld. De uitkomst is dat de kostenplaatsmethode de beste interne en externe 'fit' heeft. Dit weegt zwaarder dan de kwalitatief betere uitkomsten van ABC. Voor het tweede deel van het onderzoek is er op basis van de uitkomsten van de scorematrix en de gevonden onderbouwing van de tarieven een model gebouwd, gevuld en getest op een locatie van de WZH.

Eindresultaat
Het eindresultaat is een model dat binnen de WZH toepasbaar is en door de WZH op meerdere locaties gebruikt kan worden. Vergelijken wordt daardoor mogelijk. De uitkomsten geven aan dat enkele onderdelen nog niet gezond zijn. Ook blijkt uit het gebruik van het model dat de vaste kosten niet direct verdwijnen als er gestopt wordt met verliesgevende onderdelen. De effecten van gekozen verdeelsleutels kunnen via simulaties gevonden worden, deze moeten zorgvuldig gekozen worden om fouten uit te sluiten. Enkele verdeelsleutels geven als resultaat dat onderdelen met hoge omzetten in verhouding meer kosten betalen dan onderdelen met lage omzetten. Met dit soort effecten moet rekening worden gehouden bij het maken van keuzes.

Een advies is om op korte termijn bepaalde omzetten te verhogen om minimaal de variabele kosten te dekken en nader onderzoek te doen naar het negatieve resultaat van het Grand Café van de onderzochte locatie.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingFM Facility Management
AfdelingAcademie voor Facility Management
PartnerWoon- en Zorgcentra Haaglanden (WZH), Den Haag
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk