De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Energie- en eiwitinname op de Intensive Care van het LUMC

een retrospectief en observationeel onderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Energie- en eiwitinname op de Intensive Care van het LUMC

een retrospectief en observationeel onderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding: Een optimaal energie- en eiwitaanbod is van essentieel belang bij Intensive Care (IC-) patiënten om de kans op overleving te vergroten en infecties te verkleinen. Vanwege negatieve klinische uitkomsten, dient hierbij zowel een te hoog als een te laag energie-en eiwitaanbod voorkomen te worden. Hierbij is een accurate bepaling van de energie- en eiwitbehoefte van groot belang. Echter, de bepaling van het rustmetabolisme van IC-patiënten is complex en in de wetenschappelijke literatuur is nog weinig consensus hierover te vinden. De IC-afdeling van het LUMC gebruikt voor de bepaling van de energie-en eiwitbehoefte formules die in het IC-voedingsprotocol staan beschreven. Het LUMC streeft ernaar de informatie in het IC-voedingsprotocol op evidence based conclusies uit de meest recente literatuur te baseren en evalueert hiervoor het protocol iedere drie tot vijf jaar. Voor de eerstvolgende evaluatie zal met dit onderzoek inzicht worden verschaft over de energie- en eiwitinname van patiënten die in de periode van 2013-2015 op de IC lagen ten opzichte van de protocollair berekende energie- en eiwitbehoefte. Op basis van deze bevindingen zullen aanbevelingen worden geformuleerd ter verbetering van het huidige IC-voedingsprotocol van het LUMC. Methode: Er heeft een retrospectief en observationeel onderzoek plaatsgevonden. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de door IC-verpleegkundigen prospectief ingevoerde energie- en eiwitinname. Inclusiecriteria: volwassen IC-patiënten met enterale of parenterale voedingsondersteuning, met opnameduur > 48 uur in de periode 1-1-2013 - 1-1-2016. De eerste en laatste opnamedag zijn geëxcludeerd, omdat 24-uurregistratie van de energie- en eiwitinname niet mogelijk was op deze dagen. De data-analyse is uitgevoerd in SPSS V22.0. Resultaten: In totaal zijn er van de 2.410 patiënten 931 patiënten geëxcludeerd en bestond de patiëntenpopulatie uit 14.947 metingen van 1.479 patiënten. Uit dit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde energie-inname in de eerste opnameweek 20 kcal/kg/ dag (SD 10 kcal/ kg/ dag) was en in de totale onderzoeksperiode 23 kcal/kg/ dag (SD: 10 kcal/ kg/ dag). Vergeleken met de energiebehoefte van 25 kcal/ kg/ dag conform het IC-voedingsprotocol, is dit respectievelijk 5 en 2 kcal/ kg/ dag te weinig. De eiwitinname van de onderzoekspopulatie was in de eerste opnameweek van de onderzoeksperiode gemiddeld 1,01 gram/ kg/ dag (SD: 0.51 gram/ kg/ dag), In de totale onderzoeksperiode was de gemiddelde eiwitinname 1,14 gram/ kg/ dag (SD: 0.48 gram/ kg/ dag). Vergeleken met de eiwitbehoefte van 1,50 gram/ dag conform het IC-voedingsprotocol, is dit respectievelijk 0,49 en 0,36 gram/ kg/ dag te weinig. Conclusie Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat in de onderzoeksperiode de energie- en eiwitinname van de onderzoekspopulatie niet overeenkomt met de energie- en eiwitbehoefte conform het IC-voedingsprotocol. De energie-inname behoeft in de eerste opnameweek vooral aandacht en de eiwitinname is voor de hele opnameduur een aandachtspunt. Aanbevelingen: Voor de berekening van de energie- en eiwitbehoefte is het aan te bevelen de richtlijnen van SCCM en ASPEN uit 2016 op te volgen. Daarnaast is aan te raden het voorschrift om “in principe binnen 6 uur na IC-opname te beginnen met het toedienen van voeding” uit het voedingsprotocol van het LUMC te schrappen.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Voeding en Diëtetiek
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnerLeids Universitair Medische Centrum (LUMC), Leiden
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk