De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Papiopad®

een werkzame behandelmethode bij oudere patiënten met onychomycose?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De Papiopad®

een werkzame behandelmethode bij oudere patiënten met onychomycose?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Onychomycose is een veel voorkomende nagelafwijking bij oudere patiënten. De huidige behandelmethoden zijn in veel gevallen niet toereikend vanwege ineffectiviteit of hoge kosten. Er is vraag naar een goedkoper en werkzaam alternatief. Behandeling met de Papiopad®, een medisch hulpmiddel bestaande uit hittecompressen die op de nagel aangebracht worden, berust op lokale hyperthermie waardoor het lichaam wordt aangezet de schimmel te bestrijden. Het doel van dit onderzoek is om de effectiviteit van en de ervaringen met de Papiopad® bij onychomycose in kaart te brengen. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: "In hoeverre is de Papiopad® een werkzame behandelmethode voor patiënten van 60 jaar en ouder met onychomycose aan de teennagels?" Door middel van literatuuronderzoek is er kwalitatief onderzoek verricht dat diende als theoretische onderbouwing van het kwantitatieve onderzoek. Dit bestond uit drie verschillende praktijkonderzoeken: een experiment en twee enquêtes. Het experiment omvatte een voor-, tussen- en nameting bij 26 patiënten van 60 jaar en ouder, verdeeld in een experimentele- en controlegroep. Patiënten van de experimentele groep behandelden hun teennagels met de Papiopad® waarna hen een enquête over hun ervaringen werd voorgelegd. De andere enquête bestond uit het meten van de ervaringen van behandelaars met de Papiopad® waaraan 7 pedicures deelnamen.
Het literatuuronderzoek toonde aan dat orale antimycotica als meest effectieve behandelmethode worden gezien bij patiënten van 60 jaar en ouder met onychomycose maar dat genezing moeilijk bereikt wordt. Verder bleek dat lokale hyperthermie een immuunrespons opwekt zodat onychomycose van binnenuit bestreden wordt. Het experimentele onderzoek liet zien dat na gemiddeld 16 weken behandelen met de Papiopad®, de OSI score bij 63% van de patiënten gedaald was en na gemiddeld 19 weken behandelen was de OSI score verminderd bij 71% van de patiënten. Bij 9% van de aangedane nagels van de experimentele groep was de classificatie gedaald. In de controlegroep was de OSI score in de meeste gevallen hetzelfde gebleven of gestegen. De enquête onder patiënten liet sterk wisselende ervaringen zien als het ging om de beoordeling van effectiviteit, gebruiksgemak en tevredenheid. Uit de enquête onder behandelaars bleek dat de respondenten over het algemeen positief waren over de kwaliteit van de hittecompressen en bandages maar dat de ervaringen over de effectiviteit en toepasbaarheid sterk uiteen liepen. Geconcludeerd kan worden dat behandeling met de Papiopad® een gering effect heeft op het verminderen van onychomycose bij oudere patiënten. De behandeling is pijnloos maar het gebruiksgemak, de tevredenheid, de effectiviteit en de prijs-kwaliteitverhouding is voor verbetering vatbaar.
Aanbevolen wordt om in vervolgonderzoek inzichtelijk te maken wat het effect is van een verhoogde behandelfrequentie van de Papiopad® op de afname van onychomycose.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Huidtherapie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk