De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Fysieke activiteit als voorspellende factor voor het ontwikkelen van comorbiditeit bij ouderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Fysieke activiteit als voorspellende factor voor het ontwikkelen van comorbiditeit bij ouderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding
In Nederland is er al geruime tijd sprake van vergrijzing. Hieraan zijn stijgende zorgkosten verbonden, die een steeds groter probleem vormen. Comorbiditeit bij ouderen is een belangrijke factor in deze zorgkosten. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het ontwikkelen van comorbiditeit samenhangt met het niveau van fysieke activiteit bij ouderen. Het doel van dit literatuuronderzoek is het vinden van het beste meetinstrument voor het in kaart brengen van het niveau van fysieke activiteit bij ouderen. Met het meetinstrument kunnen medische professionals beter preventief handelen.

Methode
Er is gezocht in de databases PubMed en PEDro naar cohortstudies die het fysieke activiteitenniveau bij ouderen in kaart brachten met verschillende meetinstrumenten. Studies die een interventie toepasten of waarbij de follow-up niet duidelijk was beschreven werden geëxcludeerd. De gevonden literatuur is beoordeeld met de Cochrane Checklist ‘Etiologie en ‘harm’’. De gevonden meetinstrumenten zijn daarna beoordeeld op validiteit, betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en toepasbaarheid in vervolgonderzoeken.

Resultaten
In totaal zijn vijf studies opgenomen met vijf bijbehorende meetinstrumenten. De Actical polsband en RT3 heupband scoorden hoog op validiteit en betrouwbaarheid, maar minder op gebruiksvriendelijkheid en toepasbaarheid. De 1985 National Health Interview Survey scoorde hoog op validiteit en toepasbaarheid, maar minder op betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. De vragenlijst naar fysieke inspanning scoorde goed op toepasbaarheid, maar minder op validiteit, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. De MDS-HC vragenlijst scoorde hoog op alle beoordeelde onderdelen.

Conclusie
Aan de hand van de gevonden literatuur en opgestelde beoordelingscriteria is de MDS-HC vragenlijst het beste meetinstrument voor het meten van fysieke activiteit bij ouderen. Er wordt aanbevolen dit meetinstrument te gebruiken bij toekomstige metingen van fysieke activiteit bij ouderen. Daarbij wordt aangeraden een onderzoek op te stellen, waarbij wordt onderzocht bij welke score iemand wordt geclassificeerd als inactief en in de risicogroep valt. Ook wordt aanbevolen dat participanten een activiteitenlogboek bijhouden en dat er een preventieprogramma wordt opgesteld voor participanten in de risicogroep.

Samenvatting ook in het Engels

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk