De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Veilig werken is veilig ondersteunen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Veilig werken is veilig ondersteunen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderwerp van ons onderzoek is agressie-grensoverschrijdend gedrag. Dit onderwerp is tot stand gekomen naar aanleiding van verschillende gesprekken met professionals en jeugdbeschermers in Nederland. Uit de interviews en enquêtes met jeugdbeschermers van Jeugdbescherming Noord (hierna te noemen: JB Noord) is gebleken dat zij wekelijks of zelfs dagelijks te maken hebben met agressie en/of grensoverschrijdend gedrag tijdens hun werk. Uit het literatuuronderzoek werd bevestigd dat meerdere professionals in de jeugdzorg te maken hebben met agressie en/of grensoverschrijdend gedrag tijdens hun werk.

In het veiligheidsbeleid (2017) van JB Noord staat beschreven dat JB Noord en Veilig Thuis Groningen (hierna te noemen: VT Groningen) geen enkel vorm van agressie en geweld tegen medewerkers accepteert. Daarnaast hanteren zij ook het uitgangspunt dat ieder incident wordt gemeld, zodat er passende sancties toegepast kunnen worden en ervoor eventuele nazorg gezorgd kan worden. De incidenten die gemeld moeten worden hebben te maken met (non) verbaal geweld, fysiek geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en overige intimidatie. Toch zijn we naar mate het onderzoek erachter gekomen dat de jeugdbeschermers op dit moment niet adequaat de incidenten melden, waardoor de aard, de ernst en het aantal incidenten niet in kaart kunnen worden gebracht en er ook geen passende sancties worden gegeven. Ook kan er op deze manier niet voor eventuele nazorg gezorgd worden.

De doelstelling van ons onderzoek is om een product ontwikkelen voor de jeugdbeschermers waardoor de aard, de ernst, het aantal incidenten en de veiligheidsrisico’s inzichtelijk worden voor de organisatie. Met als gevolg dat de veiligheid voor zowel de jeugdbeschermers als de cliënten gewaarborgd kan worden.

Uit de interviews, enquêtes, literatuuronderzoek en de best practice hebben wij ontwerpeisen verzameld. De ontwerpeisen hebben ons opgeleverd om een product te ontwerpen wat aansluit bij de ontwerpeisen vanuit de jeugdbeschermers, namelijk een vernieuwd incidenten registratieformulier. Dit product is bedoeld om ervoor te zorgen dat de jeugdbeschermers adequater kunnen melden zodat de aard, de ernst en het aantal incidenten in kaart worden gebracht bij de organisatie. Waardoor de veiligheid voor de zowel de jeugdbeschermers als de cliënten gewaarborgd worden. Om het product op de juiste wijze te implementeren hebben wij ervoor gekozen om de toolkit implementatie van Movisie (2019) toe te voegen aan het product. Hierin staat beschreven op welke manier de organisatie vorm kan geven aan het implementatieproces.

Om het product werkbaar te maken in de organisatie hebben wij de volgende aanbevelingen opgesteld:
 Inzetbaarheid van het vernieuwde incidenten registratieformulier;
 Op welke manier de meldcultuur bevordert kan worden;
 Inhoudelijke aanbevelingen over het vernieuwde incidenten registratieformulier;
 Een vervolgonderzoek over het vormgeven van nazorg binnen JB Noord.


Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingSocial Work [vanaf 1 sept. 2017 ...]
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
PartnerJeugdbescherming Noord
Datum2023-05-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk