De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het gebruik van de Mini-Bestest en de Berg Balance Scale bij de CVA-patiënt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het gebruik van de Mini-Bestest en de Berg Balance Scale bij de CVA-patiënt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: In de zorg wordt klinimetrie gebruikt om de balans van CVA-patiënten in kaart te brengen en een inschatting te maken van het valrisico. Hiervoor wordt zowel gebruik gemaakt van de Berg Balance Scale als de Mini-BESTest. De CVA-zorgketen Groningen streeft ernaar om gelijke klinimetrie te gebruiken voor een optimale overdracht van CVA-patiënten. Door het verschil in het gebruik van klinimetrie in de CVA-zorgketen Groningen kan informatie in de voortgang van de CVA-patiënt verloren gaan.
Doel: Het doel van de studie is om uit te zoeken wat het verschil is in validiteit en betrouwbaarheid tussen de Mini-BESTest en de Berg Balance Scale om de dynamische balans en het valrisico in kaart te brengen bij CVA-patiënten.
Methode: In databases PubMed en ScienceDirect is van september tot december 2019 gezocht naar geschikte informatie voor het literatuuronderzoek. De inclusie- en exclusiecriteria zijn gebruikt voor het includeren en excluderen van de geschikte artikelen. De observationele studies die hieruit voortkwamen zijn op methodologische kwaliteit beoordeeld aan de hand van de STROBE-checklist. Van de artikelen die beoordeeld zijn op methodologische kwaliteit zijn de populatie, de (klinische) setting, de klinimetrie en de uitkomstmaten geëxtraheerd. Van de Berg Balance Scale en de Mini-BESTest zijn de uitkomstmaten genoteerd in de betrouwbaarheid, validiteit en correlatie.
Resultaten: Er zijn vier observationele studies geïncludeerd. Uit de beoordeling van de artikelen aan de hand van de STROBE-checklist komt naar voren dat drie van de vier observationele studies hoger scoren dan 19 van de 22 punten. Uit de vier studies komt naar voren dat de Mini-BESTest voor de subacute en chronische CVA-patiënt excellente betrouwbaarheid heeft met een interbeoordelaarsbetrouwbaarheid ICC = 0.97-0.98, intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid ICC = 0.96-0.98 en de interne consistentie 0.89-0.94. De concurrente validiteit tussen de Mini-BESTest en de Berg Balance Scale bij de subacute en chronische CVA-patiënt geeft een correlatie weer van r = 0.83-0.95.
Conclusie: Uit dit literatuuronderzoek is gebleken dat de Mini-BESTest en de Berg Balance Scale goede betrouwbaarheid en validiteit hebben voor de subacute en chronische CVA-patiëntengroep. Het verschil tussen de klinimetrie op het gebied van de betrouwbaarheid en validiteit lijkt minimaal.
Samenvatting ook in het Engels.

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Datum2020-01-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk