De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Aanvraag en financiering van Communicatie Ondersteunende Hulpmiddelen in de gehandicaptenzorg

Kwalitatief onderzoek naar ervaringen en behoeften van logopedisten en financieel directeuren over het aanvragen en financieren van Communicatie Ondersteunende Hulpmiddelen bij kinderen met een verstandelijke beperking inwonend in een gehandicaptenzorginstelling

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Aanvraag en financiering van Communicatie Ondersteunende Hulpmiddelen in de gehandicaptenzorg

Kwalitatief onderzoek naar ervaringen en behoeften van logopedisten en financieel directeuren over het aanvragen en financieren van Communicatie Ondersteunende Hulpmiddelen bij kinderen met een verstandelijke beperking inwonend in een gehandicaptenzorginstelling

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding
Een deel van de kinderen tot 18 jaar met een verstandelijke beperking die in een gehandicaptenzorginstelling wonen, hebben forse communicatieve problemen met als gevolg niet of nauwelijks meer te kunnen spreken. Een oplossing is het inzetten van een communicatie ondersteunend hulpmiddel (COH). Vanwege de financiering is dit voor veel logopedisten geen mogelijkheid waardoor kinderen met deze beperkingen niet goed geholpen kunnen worden. Om meer inzicht te krijgen in de ervaringen en behoeften van logopedisten en financieel directeuren van gehandicaptenzorginstellingen, is dit onderzoek uitgevoerd. Er wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: ‘‘Wat zijn de ervaringen en behoeften van logopedisten en financieel directeuren met betrekking tot het aanvragen en financieren van communicatie ondersteunende hulpmiddelen bij kinderen tot 18 jaar met een verstandelijke beperking die in een zorginstelling wonen?’.

Methode
Er is kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Middels semigestructureerde interviews zijn de logopedisten door het hele land en financieel directeuren in Noord-Nederland zowel fysiek als online geïnterviewd. De interviews zijn eerst voor de logopedisten en dan voor de financieel directeuren getranscribeerd, gecodeerd en geanalyseerd.

Resultaten
Er zijn vier logopedisten en twee financieel directeuren geïnterviewd. De logopedisten vertelden dat ze door de onduidelijkheid en het langdurige proces veel frustratie hebben bij het aanvragen van een COH. Ze hebben vooral behoefte aan meer geld en beschikbare COH’s in de instelling. De financieel directeuren geven aan dat er landelijke onduidelijkheid is, dat er meer landelijke duidelijkheid moet komen, dat er binnen de instelling onduidelijkheid en onwetendheid is en dat er bij werknemers meer bekendheid moet komen over financieringsmogelijkheden.

Discussie
Er is nog weinig bekend onder logopedisten en financieel directeuren over de problemen met de aanvraag en financiering van COH’s bij mensen die in de instelling wonen waardoor er binnen de instellingen veel onduidelijkheden zijn over deze kwestie. Een voorwaarde om meer landelijke duidelijkheid te kunnen creëren, is meer onderzoek doen naar dit probleem. Daarom wordt het aanbevolen om verder onderzoek te doen naar dit onderwerp, zowel bij kinderen als volwassenen met een verstandelijke beperking die in de instelling wonen. Verder wordt er aanbevolen om dit onderzoek op het gehele land te richten zodat het representatief is voor het hele land.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Hanze Institute of Technology
Datum2023-07-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk