De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Help!! Ik wil wel, maar weet niet hoe!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Help!! Ik wil wel, maar weet niet hoe!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting Doel van het onderzoek in het kader van de opleiding tot Master SEN is te komen tot een concreet advies voor de verbetering van de aanpak van de drugsproblematiek die speelt bij cliënten van Maatman Zorggroep. Maatman Zorggroep is de organisatie waar ik werkzaam ben als ambulante begeleider. Het is een organisatie die jongeren met een lichte verstandelijke beperking en/of een psychiatrische problematiek en gedragsproblemen, begeleidt. Binnen Maatman Zorggroep heeft men geen precies beeld van het aantal cliënten dat drugs gebruikt en is niet duidelijk hoe de aanpak ervan door begeleiders verbeterd zou kunnen worden. Dit heeft geresulteerd in de onderzoeksvraagstelling: "Hoe kan Maatman Zorggroep er zorg voor dragen dat het drugsgebruik van cliënten vermindert"? Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag zijn er 2 deelvragen geformuleerd: 1. "Hoe is de huidige situatie m.b.t. het drugsgebruik binnen Maatman Zorggroep?" 2. "Wat vinden begeleiders en psychologen van een verbeterde aanpak in een zogenoemd 'stappenplan'?" Bij de beginmeting, voorafgaande aan de introductie van het stappenplan, is de situatie van het drugsgebruik met behulp van een vragenlijst voor de begeleiders in kaart gebracht. Na een proefperiode worden de eventuele verschillen in het drugsgebruik van cliënten geïnventariseerd evenals verschillen in de beeldvorming van de begeleiders. Er is een 'controlegroep' en een 'experimentele' groep. De 'experimentele' groep is een groep van 3 begeleiders die een stappenplan gaan uitproberen in de praktijk. De 'controle' groep past geen stappenplan toe. Dit stappenplan heb ik ontworpen aan de hand van verschillende methodieken en behandelmodellen:  Methode 'Open en Alert'  Oplossingsgericht werken  Triple C  Presentietheorie Met behulp van cirkeldiagrammen, staafgrafieken en beschrijvingen zijn de uitkomsten en resultaten van het onderzoek verwerkt. Na het analyseren van de twee deelvragen zijn de volgende conclusies getrokken:  Begeleiders hebben behoefte aan een duidelijk, overzichtelijk en praktisch stappenplan en protocol dat aansluit bij de cliënt.  Begeleiders willen geschoold worden in hoe ze het drugsgebruik van hun cliënten aan kunnen pakken, maar niet als dat in hun vrije tijd moet gebeuren.  Binnen Maatman Zorggroep gebruikt meer dan 75% van de cliënten van deelnemende begeleiders drugs, voornamelijk 'hasj' en 'wiet'.  Een combinatie van de methode 'Open en Alert', oplossingsgericht werken, Triple C en de Presentietheorie pakt op een positieve manier uit in de aanpak van het drugsgebruik. Doordat cliënten op een positieve benaderd worden staan ze open voor de aanpak van hun drugsgebruik. Ze staan dan eerder open om hun verhaal te doen en om mee te werken om te minderen/stoppen met het gebruiken van drugs  Een gezamenlijke aanpak van drugs zal leiden tot meer positievere resultaten. Tevens kom ik tot de volgende aanbevelingen:  Verwerking van het huidige 'Drank- en drugsreglement' in een praktisch stappenplan met als uitgangspunt een positieve (oplossingsgerichte) benadering van de cliënt.  Implementeren van de volledige versie van 'Open en Alert' in combinatie met Triple C, Presentietheorie en het oplossingsgericht werken.  Coachingstrajecten starten voor medewerkers o.a. door intervisie. Scholing van medewerkers op het gebied van de aanpak van het drugsgebruik.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk