De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van implementeren kan je leren

Het implementeren van het nieuwe middelenbeleid binnen Jan Pieter Heije, Pluryn

Van implementeren kan je leren

Het implementeren van het nieuwe middelenbeleid binnen Jan Pieter Heije, Pluryn

Samenvatting

De organisatie Pluryn heeft een nieuw middelenbeleid ontwikkeld en wil deze implementeren bij de dagelijkse werkzaamheden van groepsopvoeders. Hiervoor moest Pluryn inzicht krijgen in wat groepsopvoeders nodig hebben om te handelen naar het nieuwe middelenbeleid. Naar aanleiding van deze vraag hebben de opdrachtgevers gevraagd dit afstudeeronderzoek te richten op de buitenhuizen van Jan Pieter Heije (JPH), onderdeel van Pluryn.
De onderzoeksdoelstelling was een bijdrage leveren aan de implementatie van het nieuwe middelenbeleid zodat groepsopvoeders het middelenbeleid actief gaan inzetten bij de behandeling. De hoofdvraag van het onderzoek luidde: "Hoe kan het nieuwe middelenbeleid van Pluryn zodanig worden geïmplementeerd in de buitenhuizen van Jan Pieter Heije dat het op gepaste wijze deel uit gaat maken van de behandeling die groepsopvoeders bieden aan de jongeren die hier woonachtig zijn?"
Het onderzoek bestond uit kwalitatief-, kwantitatief-, beschrijvend- en actieonderzoek. Door middel van een schriftelijke vragenlijst zijn zeven behandelgroepen van JPH benaderd voor het onderzoek. Dit heeft 34 ingevulde vragenlijsten opgeleverd. Verder zijn acht diepte-interviews afgenomen, waarvan vier bij groepsopvoeders en vier bij jongeren woonachtig op de behandelgroepen.
Op basis van literatuur- en praktijkonderzoek is gekomen tot conclusies van de deelvragen. Het bleek dat groepsopvoeders behoefte hadden aan kennisgeving over het nieuwe middelenbeleid door middel van een presentatie. Verankering van het middelenbeleid kon bereikt worden door het middelenbeleid op de Wegwijzer (online platform voor kwaliteitsdocumenten van Pluryn) te plaatsen en een inkijkexemplaar van het middelenbeleid op de behandelgroep beschikbaar te stellen. Jongeren werden door open en eerlijke gespreksvoering gezet tot nadenken over middelengebruik. Het bleek voor jongeren belangrijk dat de redenen van het middelengebruik door groepsopvoeders achterhaald werden. Groepsopvoeders bleken behoefte te hebben aan kennis over consequenties van middelengebruik en een goede omgang met betrekking tot middelengebruik. Het bleek dat groepsopvoeders een handelingswijze hanteerden die binnen de kaders van het nieuwe middelenbeleid viel. Groepsopvoeders streefden ernaar om jongeren inzicht te geven in het middelengebruik, risico's en consequenties. Door groepsopvoeders werd op verschillende manieren preventief gehandeld, namelijk door gespreksvoering, het delen van kennis en door ervaringsdeskundigen langs te laten komen op de behandelgroep. Naar voren kwam dat bij groepsopvoeders de behoefte lag aan herhaaldelijke kennis over middelen en middelengebruik. Verder gaven groepsopvoeders aan dat er behoefte was aan duidelijke handvatten en protocollen om jongeren te kunnen begeleiden met betrekking tot middelengebruik. Daarbij kon laagdrempelig contact met Iriszorg (verslavingszorg) wenselijk zijn.
Aan de hand van de deelvragen is de hoofdvraag beantwoord: "Hoe kan het nieuwe middelenbeleid van Pluryn zodanig worden geïmplementeerd in de buitenhuizen van Jan Pieter Heije dat het op gepaste wijze deel uit gaat maken van de behandeling die groepsopvoeders bieden aan de jongeren die hier woonachtig zijn?" Geconcludeerd is dat er draagvlak voor implementatie van het nieuwe middelenbeleid is binnen de buitenhuizen van JPH. Daarnaast is de overzichtelijkheid van het middelenbeleid belangrijk voor implementatie. Wanneer het middelenbeleid door middel van een presentatie aan groepsopvoeders gepresenteerd wordt, worden zij betrokken en kunnen zij verantwoording vragen. Na implementatie is het van belang dat het middelenbeleid eenvoudig vindbaar is door het via Wegwijzer en per behandelgroep een inkijkexemplaar beschikbaar te stellen. Het hebben van kennis over middelen is van belang in het preventief werken, voorlichten, signaleren en begeleiden. Deze kennis kan vergaard worden door middel van een presentatie van een deskundige, een training of via e-learning. Dit alles maakt dat het nieuwe middelenbeleid goed toepasbaar is en een positieve impact heeft op de buitenhuizen van JPH. Hierdoor is de uitvoeringsstrategie passend voor de implementatie en is het een kwestie van 'gewoon doen'!
Bovenstaande conclusies zijn verwerkt in het implementatieplan dat ontwikkeld is voor het implementeren van het nieuwe middelenbeleid bij JPH, Pluryn.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerPluryn
Datum2018-06-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk