De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Opvolgen beweegnormen hartpatiënten

Een longitudinaal cohortonderzoek waar inzicht wordt verkregen in het beweeggedrag van mensen die bekend zijn met coronair arterieel vaatlijden en hiervoor hebben deelgenomen aan het Fit-Kort hartrevalidatieprogramma van het Universitair Medisch Centrum Groningen: praktijkonderzoek

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Opvolgen beweegnormen hartpatiënten

Een longitudinaal cohortonderzoek waar inzicht wordt verkregen in het beweeggedrag van mensen die bekend zijn met coronair arterieel vaatlijden en hiervoor hebben deelgenomen aan het Fit-Kort hartrevalidatieprogramma van het Universitair Medisch Centrum Groningen: praktijkonderzoek

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Veel hartpatiënten met coronaire hartziekten voldoen niet aan de aanbevolen richtlijn
voor lichamelijke inspanning. Onderzoek toont aan dat lichaamsbeweging met voldoende intensiteit, duur en frequentie gunstig is bij het voorkomen van coronaire hartziekten. Wanneer mensen met coronaire hartziekten behandeld zijn in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) krijgen ze na klinische opname de mogelijkheid om zes weken deel te nemen aan poliklinische hartrevalidatie,
het Fit-Kort hartrevalidatieprogramma. Het UMCG adviseert patiënten zich te houden aan de beweegrichtlijn Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Deze richtlijn gaat uit minimaal 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning te doen verspreid over diverse dagen. Na afloop van het Fit-Kort hartrevalidatieprogramma heeft het UMCG geen zicht meer op het wel of niet opvolgen van de adviezen van de NNGB door de deelnemers. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in het beweeggedrag van hartpatiënten vanaf de start tot vier maanden na afronden van het
Fit-Kort hartrevalidatieprogramma.
Resultaten: In het onderzoek zijn 6 participanten geïncludeerd. Deze participanten hebben een leeftijd van 53 tot en met 78 jaar. De resultaten laten zien dat tussen de vier meetmomenten er een toename is geweest in het aantal minuten matig intensieve activiteiten (P=0,059). Het verschil tussen T1 en T3 laat een significantiewaarde zien van P=0,059. Bij aanvang en na afronden van de hartrevalidatie voldeden 4 patiënten aan de NNGB. Een maand na en vier maanden na het afronden van de hartrevalidatie voldeden alle participanten aan de NNGB.
Conclusie: Op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat de training en voorlichting binnen het Fit-Kort hartrevalidatieprogramma voldoende is bij coronaire hartpatiënten om de mate en motivatie van inspanning vol te blijven houden tot vier maanden na afronden van het Fit-Kort hartrevalidatieprogramma. Met samenvatting in het Engels. Includes summary in English.

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
PartnerUMCG te Groningen
Datum2023-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk