De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Executieve functies bij kinderen met DCD

De relatie tussen executieve functies en motorische vaardigheden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Executieve functies bij kinderen met DCD

De relatie tussen executieve functies en motorische vaardigheden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding: Developmental Coordination Disorder (DCD) is een veel voorkomende motorische ontwikkelingsstoornis. Kinderen met DCD laten een gebrekkige of vertraagde ontwikkeling van motorische vaardigheden zien. Ze hebben een tekort aan motorische vaardigheden ten opzichte van leeftijdgenootjes, die niet kan worden verklaard door een medische oorzaak of door een te laag intelligentie. Hoewel er nog geen duidelijkheid is over de oorzaak van de stoornis, zijn er aanwijzingen die duiden op een link tussen motorische vaardigheden en executieve functies bij kinderen met DCD. Executieve functies zijn hogere cognitieve processen die noodzakelijk zijn voor zelf regulatie en doelgericht handelen. Om de etiologie van DCD beter te kunnen begrijpen en om de stoornis beter te kunnen behandelen is gezocht naar een antwoord op de vraag wat de relatie is tussen executieve functies en motorische vaardigheden bij kinderen met DCD Methode: Om een antwoord op deze vraag te krijgen is op een systematische manier gezocht naar literatuur. Voor de databases CINAHL en PubMed zijn zoekstrengs opgesteld. Na beoordeling van de zoekresultaten op inclusie-en exclusie criteria zijn uiteindelijk zes artikelen geselecteerd. Resultaten: Uit de artikelen blijkt dat er significante correlaties zijn tussen executieve functies en motorische vaardigheden bij kinderen met DCD. Daarnaast zijn er significante verschillen gevonden in metingen van executieve functies bij kinderen met DCD ten opzichte van kinderen zonder DCD, waarbij kinderen met DCD lager scoren. Conclusie: De resultaten impliceren dat executieve functies verminderd zijn bij kinderen met DCD en dat er een relatie is tussen deze functies en het motorisch functioneren van de kinderen. Meer onderzoek is nodig om iets te kunnen zeggen over wat deze relatie precies inhoudt en hoe deze verklaard kan worden. Met de uitkomsten van deze literatuurstudie zou een begin gemaakt kunnen worden met het implementeren van een cognitieve behandeling voor kinderen met DCD, door naast de motorische vaardigheden ook executieve functies te trainen.
Samenvatting ook in het Engels

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2018
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk