De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De kindcheck in de verslavingszorg

Verslag van een kwalitatief onderzoek naar wat de ervaringen zijn van ambulante zorgverleners, werkzaam binnen VNN Assen en Emmen, in het toepassen van de kindcheck bij verslaafde cliënten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De kindcheck in de verslavingszorg

Verslag van een kwalitatief onderzoek naar wat de ervaringen zijn van ambulante zorgverleners, werkzaam binnen VNN Assen en Emmen, in het toepassen van de kindcheck bij verslaafde cliënten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding: In Nederland hebben ongeveer 405.000 kinderen één of beide ouders met een verslavings- of psychisch probleem (Dekker, Haagmans, Al, & Mulder, 2014). PvdA- kamerlid Marith Rebel gaf in het Kamerdebat aan dat er voor kinderen van ouders met een verslavingsprobleem meer aandacht moet komen (van der Aa, 2014). Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) staat achter de uitspraak van kamerlid Rebel en probeert met behulp van de Kindcheck meer aandacht te besteden aan de kinderen van de verslaafde cliënten. Door middel van dit onderzoek, in opdracht van VNN, wordt onderzocht hoe de Kindcheck leeft onder ambulante zorgverleners binnen VNN Assen en Emmen.
Doelstelling: Na 20 weken is er een overzicht gepresenteerd over de ervaringen van de ambulante zorgverleners werkzaam binnen VNN Drenthe omtrent de uitvoering van de Kindcheck.
Vraagstelling: Wat zijn de ervaringen van de ambulante zorgverleners binnen VNN Drenthe omtrent het toepassen van de Kindcheck, welke problemen ondervinden zij daarbij en hoe kan dit verbeterd worden?
Dataverzamelingsmethode: Om de ervaringen van de ambulante zorgverleners binnen VNN Drenthe in kaart te brengen, is er gekozen voor een kwalitatieve dataverzamelingsmethode. Hiervoor zijn vijf semi-gestructureerde diepte-interviews afgelegd aan de hand van een topiclijst, welke zijn opgenomen en door beide onderzoekers zijn getranscribeerd, geanalyseerd en gecodeerd.
Resultaten: De resultaten van het onderzoek geven weer, dat de meerderheid van de respondenten het lastig vindt om het onderwerp ‘kinderen’ te bespreken in het intakegesprek. Ook kan de meerderheid van de respondenten geen duidelijk antwoord geven hoe de Kindcheck uitgevoerd wordt in het team. Hierbij kwam naar voren dat het tot op heden nog niet gelukt is om de Kindcheck een onderdeel te laten zijn van iedere medewerker. Daarnaast is het aantal KVO medewerkers in Emmen in een korte tijd gekrompen van drie naar één medewerker, waardoor de werkdruk van de KVO medewerker stijgt. De respondenten kwamen met meerdere oplossingen om het toepassen van de Kindcheck binnen de Verslavingszorg Noord-Nederland te verbeteren.
Conclusie: De resultaten uit dit onderzoek tonen aan dat alle respondenten verschillende introducties hebben gehad omtrent het onderwerp de Kindcheck. Door de verschillende introducties is er binnen VNN geen eenzelfde werkwijze rondom het toepassen van de Kindcheck. Uit de resultaten is gebleken dat er onvoldoende bewustzijn is bij de meeste medewerkers en daarnaast een bewustzijn verschil bestaat tussen de polikliniek, FACT en methadonbehandeling teams omtrent de Kindcheck. Een opvallende bevinding is dat er door VNN weinig georganiseerd wordt op het gebied van deskundigheidsbevordering over de Kindcheck.
Aanbevelingen: Deskundigheidsbevordering aanbieden waardoor het bewustzijn van de medewerkers vergroot wordt. Een standaard introductieprogramma opzetten voor nieuwe medewerkers omtrent de Kindcheck. Een digitale map op intranet aanmaken waarin alle informatie verzameld is rondom het onderwerp kinderen. De Kindcheck e-learning verplicht te stellen. Standaard de Kindcheck formulieren in de intake map stoppen. De Kipizivero folders in iedere VNN locatie implementeren en medewerkers hiervan op de hoogte stellen en de cliënten, voordat het intakegesprek plaatsvindt, introduceren met de Kindcheck

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingHBO-Verpleegkunde
AfdelingAcademie voor Verpleegkunde
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk