De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Family Centered Care

Op de Eenheid Intensieve Zorg in het Wilhelmina Kinderziekenhuis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Family Centered Care

Op de Eenheid Intensieve Zorg in het Wilhelmina Kinderziekenhuis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: Family Centered Care is een belangrijk concept in de pediatrische zorgverlening. Een veel-omvattende definitie van Family Centered Care is: ‘’De professionele zorg en begeleiding voor het zieke kind en zijn/haar familie door middel van betrokkenheid, participatie en samenwerking, ondersteund door empowerment en onderhandeling’’ (Latour & Dijk, 2014). Op de Eenheid Intensieve Zorg (EIZ) van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) verloopt de toepassing van Family Centered Care tot op heden moei-zaam. Zij willen het concept Family Centered Care integreren binnen hun zorgverlening.
Doel: de huidige situatie omtrent Family Centered Care op de EIZ van het WKZ wordt in kaart gebracht door middel van de MPOC. Daarnaast worden er, op basis van literatuuronderzoek, aanbevelingen gefor-muleerd om Family Centered Care op de EIZ te bevorderen.
Methode: het onderzoek bestaat uit een praktijk- en literatuuronderzoek. Het praktijkonderzoek is een kwantitatief beschrijvend onderzoek, waarbij gebruik gemaakt werd van een aselecte steekproef. De ge-gevens zijn verkregen door het afnemen van de MPOC bij ouders waarvan het kind opgenomen is op de Eenheid Intensieve Zorg. De MPOC bestaat de vijf schalen namelijk: responsieve zorg en partnership, ver-strekken van algemene informatie, verstrekken van specifieke informatie over het kind, gecoördineerde en allesomvattende zorg en respectvolle en ondersteunende zorg. De verkregen gegevens zijn verwerkt en geanalyseerd met behulp van SPSS. Bij het literatuuronderzoek is gebruik een systematische zoekstra-tegie en de sneeuwbalmethode. Gezocht is in PubMed, CINAHL en INVERT.
Resultaten: bij het praktijkonderzoek zijn in totaal negentien respondenten betrokken. De rapportcijfers van de schalen, variërend van 0 tot 10, staan in de volgende zinnen beschreven. Schaal 1, responsieve zorg en partnership, scoort een 8,55. Schaal 2, verstrekken van algemene informatie, scoort een 5,40. Schaal 3, verstrekken van specifieke informatie over het kind, scoort een 6,40. Schaal 4, gecoördineerde en alles-omvattende zorg, scoort een 8,32. Schaal 5, respectvolle en ondersteunende zorg, scoort een 8,81. Bij het literatuuronderzoek zijn in totaal negen artikelen geïncludeerd. In gebruikte artikelen zijn veel uiteenlo-pende resultaten gevonden. Deze resultaten zijn onderverdeeld in vijf categorieën: participatie in de zorg, rolverdeling, partnerschap, informatie en behoeften.
Conclusie: geconcludeerd kan worden dat de ervaringen van ouders op de EIZ over de zorgverlening met betrekken tot een aantal aspecten van Family Centered Care positief zijn. Hieronder vallen de aspecten: het betrekken van de familie in de zorg, het bieden van steun en het inspelen op de behoeften van het kind en familie. Wanneer het gaat om het verstekken van informatie zijn de ervaringen van ouders nega-tief. De vraagstelling van het literatuuronderzoek kan niet beantwoord worden met de gevonden litera-tuur.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerWilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht
Datum2017-01-16
TypeBachelor
TaalEngels

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk