De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Do YOU have the key(s) to succes?

Ontwikkeling van een meetinstrument voor eigenaarschap

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Do YOU have the key(s) to succes?

Ontwikkeling van een meetinstrument voor eigenaarschap

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het nemen van eigenaarschap is een veelbesproken onderwerp in het onderwijs. Er bestaat echter geen eenduidige definitie over wat eigenaarschap inhoud én er is geen methode om het eigenaarschap van een leerling in kaart te brengen. Daarom is er in deze scriptie een meetinstrument ontwikkeld die de mate van eigenaarschap van een leerling in kaart brengt. De scriptie is geschreven in opdracht van Kunskapsskolan Nederland, een organisatie die gepersonaliseerd leren mogelijk maakt in samenwerking met scholen. Dit doen zij op basis van het integrale KED-model, wat een benadering is van de visie, ambitie en werkwijze van Kunskapsskolan. Het nemen van eigenaarschap is daarin een van de pijlers van hun gedachtengoed. Voor de ontwikkeling van de vragenlijst is het model voor eigenaarschap van het leerproces van Conley en French (2014) gebruikt. De aspecten uit dit model zijn: motivatie en betrokkenheid, doel oriëntatie en richting, self-efficacy en zelfvertrouwen, metacognitie en zelfmonitoring en doorzettingsvermogen. Bij deze aspecten zijn vragen opgesteld en overgenomen van bestaande vragenlijsten. De ontwikkelde vragenlijst is afgenomen op meerdere voortgezet onderwijs scholen in de klassen 1, 2 en 3 van het niveau vmbo-t bij scholen die regulier onderwijs aanbieden en bij scholen die gepersonaliseerd leren aanbieden. Na de dataverzameling en het uitvoeren van een factoranalyse en betrouwbaarheidsanalyse zijn er 23 vragen overgebleven die 5 factoren meten: motivatie, interne attributie, growth mindset, metacognitie en self-efficacy. De vragenlijst kan door de uitkomst van deze analyses in zekere mate betrouwbaar en valide worden geacht. Uit de analyses blijkt dat leerlingen die gepersonaliseerd leren volgen gemiddeld hoger scoren op vier van de vijf de factoren in vergelijking met leerlingen die regulier onderwijs volgen. De enige factor waar ze niet hoger op scoren is growth mindset. Verder is tussen de leerjaar 1, 2 en 3 van gepersonaliseerd leren geen groei te zien op de factoren.
Samenvatting ook in het Engels.

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
Datum2019-06-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk