De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van lichaamsbeweging op cognitief functioneren bij Alzheimerpatiënten

Een unieke rol voor de fysiotherapeut bij de behandeling van cognitieve stoornissen?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het effect van lichaamsbeweging op cognitief functioneren bij Alzheimerpatiënten

Een unieke rol voor de fysiotherapeut bij de behandeling van cognitieve stoornissen?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Naar verwachting zal zowel de levensverwachting voor mannen en vrouwen als het aantal dementiepatiënten de komende jaren toenemen. 60 tot 70 procent van de dementiepatiënten heeft Alzheimer, een tot op heden ongeneesbare pathologie. Alzheimer is een progressieve aandoeningen, waarbij de symptomen vaak optreden in de cognitieve functies van de patiënten. Alzheimer is nog niet te genezen, waardoor de behandeling voornamelijk is gericht op het verlangzamen van het ziekteproces met behulp van medicatie. Er lijkt evidentie te zijn voor een positief effect van lichaamsbeweging op cognitief functioneren bij Alzheimerpatiënten, dit wordt echter niet structureel ingezet in de behandeling. Het doel van deze literatuurstudie is de effectiviteit in kaart te brengen van lichaamsbeweging op cognitief functioneren bij Alzheimerpatiënten. Bij voldoende evidentie kan de fysiotherapeut mogelijk een nieuwe rol innemen bij de behandeling van Alzheimerpatiënten. De bijbehorende onderzoeksvraag luidt: 'Wat is de invloed van lichaamsbeweging op cognitief functioneren bij alzheimerpatiënten?'
Voor deze literatuurstudie is gebruik gemaakt van Pubmed en PEDro, er is een selectie gemaakt uit 138 resultaten in PubMed en 16 resultaten in PEDro. Op basis van selectie op titel, abstract, clinical trials, free full text en de meetinstrumenten heeft dit geleid tot het includeren van de artikelen van: Toots, A et al., Hoffmann, K et al., Vreugdenhil, A et al. en Steinberg, M et al in PEDro. Tevens is een cohort studie (Yu, F et al.) geïncludeerd op basis van selectie op titel, abstract, species humans, language English, free full text en de aanwezigheid van minstens een van de meetinstrumenten. De gebruikte meetinstrumenten om cognitief functioneren te meten in de studies zijn de Mini-Mental State Examination (MMSE) en de Alzheimer's Disease Assessment Scale- Cognitive Subscale (ADAS-Cog), beide meetinstrumenten zijn van goede methodologische kwaliteit.
De methodologische kwaliteit van de geïncludeerde studies is bepaald door middel van de PEDro-schaal, Checklist 'Prognose' en de Level of Evidence. De artikelen van Toots, A et al., Hoffmann, K et al. en Vreugdenhil, A et al. zijn als 'goed' beoordeeld middels de PEDro-schaal met een Level of Evidence van A2. Het artikel van Steinberg, M et al. is beoordeeld als 'redelijk' middels de PEDro-schaal met een Level of Evidence van A2. Het artikel van Yu, F et al. is als 'goed' beoordeeld middels de Checklist 'Prognose' met een Level of Evidence van C.
Alleen het artikel van Vreugdenhil, A et al. laat een significante verandering zien, met een vooruitgang van 2,6 punten op de MMSE voor de IG ten opzichte van de CG. De andere vier studies laten geen significante veranderingen zien, met minimale veranderingen in scores bij de follow-ups.
Op basis van de resultaten kan geen eenduidige conclusie worden getrokken met betrekking tot de onderzoeksvraag. Er zijn zowel positieve als negatieve effecten waargenomen, waarvan de meerderheid niet significant is. De hoeveelheid beschikbare literatuur voor dit onderwerp is beperkt. Tevens zijn er grote verschillen in onderzoeksopzet en methodologische kwaliteit waargenomen, waardoor de resultaten van deze literatuurstudie kritisch gelezen moeten worden. Voor een betere conclusie zal er meer, grondig onderzoek gedaan moeten worden.
Samenvatting ook in het Engels.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk