De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ervaringen van de verpleegkundigen over de overdracht met Ons

geeft alleen het systeem Ons voldoende informatie voor een overdracht binnen de Oosterlengte?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ervaringen van de verpleegkundigen over de overdracht met Ons

geeft alleen het systeem Ons voldoende informatie voor een overdracht binnen de Oosterlengte?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: Vanuit Oosterlengte is de vraag gesteld of alleen het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD)
van het systeem Ons voldoende informatie geeft voor de verpleegkundige overdracht binnen Oosterlengte,
omdat de intramurale locaties sinds maart 2018 ook dit systeem in gebruik hebben genomen.
In de theorie wordt beschreven dat zorginstellingen in Nederland steeds vaker gebruik maken van een
ECD. Onderzoek toont aan dat door middel van elektronica de communicatie en patiëntgerichte zorg
verbeterd wordt, maar uit onderzoek van Nictiz en V&VN blijkt dat de meerderheid van de verpleegkundigen
obstakels ervaart tijdens of na de overdracht. Het voornaamste probleem wat naar voren
komt is onvolledige informatie.
Vraag- en doelstelling: Na het onderzoek is inzicht verkregen in de vraag of alleen het systeem Ons
voldoende is voor de overdracht en of hiermee wordt voldaan aan de gestelde eisen. De vraagstelling
luidt: ‘Hoe zijn de ervaringen van regie- en wijkverpleegkundigen binnen Oosterlengte met het gebruik
van Ons voor de overdracht, voor zowel de intra- als extramurale locaties?’
Methode: In dit kwalitatieve onderzoek is de onderzoekspopulatie 35 verpleegkundigen. Het onderzoek
werd verricht door zeven semigestructureerde interviews te houden met regie- en wijkverpleegkundigen
van Oosterlengte die voldeden aan de inclusiecriteria. De interviews werden uitgevoerd aan
de hand van een topiclijst.
Resultaten: Het systeem Ons wordt voldoende bevonden voor de overdracht, mits het systeem volledig
ingevuld wordt en actueel is. De mening over het systeem Ons is positief, maar nog niet alle mogelijkheden
van het systeem worden benut. Scholing over het systeem wordt nodig geacht en er is
behoefte aan overleg tussen de intra- en extramurale locaties om duidelijke afspraken te kunnen maken.
De overdracht verloopt beter nu ook de intramurale locaties het systeem Ons in gebruik hebben
genomen, maar toch vinden nog aparte overdrachten plaats. De meerderheid vindt een overdrachtsformulier
niet nodig.
Conclusie: Naar aanleiding van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de medewerkers van
Oosterlengte tevreden zijn over het systeem Ons voor de overdracht, mits het systeem volledig en
actueel is. Vaak is dit nog niet het geval, waardoor of het overdrachtsformulier in Ons of een eigen
geschreven overdracht gebruikt wordt.
Aanbevelingen: Een aanbeveling voor Oosterlengte is om scholing over het systeem Ons aan te
bieden en meer sturing te geven door overleg te organiseren tussen de intramurale- en extramurale
locaties. Voor de verpleegkundigen van Oosterlengte is de aanbeveling om erop te letten het systeem
volledig in te vullen. Voor de regieverpleegkundigen wordt aanbevolen om het sociaal netwerk van de
cliënt in kaart te brengen, voordat de cliënt thuiszorg gaat ontvangen.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingHBO-Verpleegkunde
AfdelingAcademie voor Verpleegkunde
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk