De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De effectiviteit van het hoofdpijnprotocol van PrengerHoekman op de HIT-6 en de hoofdpijnfrequentie bij de kinderen van 4 tot 18 jaar

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De effectiviteit van het hoofdpijnprotocol van PrengerHoekman op de HIT-6 en de hoofdpijnfrequentie bij de kinderen van 4 tot 18 jaar

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding: Hoofdpijn is een veel voorkomend probleem in Nederland en kan zowel bij volwassenen als bij kinderen voorkomen. Bij kinderen is hoofdpijn, na pijn in het bewegingsapparaat en buikpijn, de meest voorkomende pijnklacht. Het kan veel hinder geven bij dagelijkse activiteiten en participatie zoals school, hobby’s en sociale activiteiten. Langdurige hoofdpijn bij kinderen kan leiden tot schoolverzuim. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat fysiotherapie een positief effect heeft op de hoofdpijnklachten. Echter zijn deze resultaten voornamelijk gebaseerd op volwassenen. De hoofdpijnklachten waar fysiotherapeuten invloed op uit kunnen oefenen is migraine, spanningshoofdpijn en cervicogene hoofdpijn. PrengerHoekman is een eerstelijns fysiotherapiepluspraktijk, die gespecialiseerd is in het behandelen van hoofdpijnklachten, zowel bij volwassenen als bij kinderen. De praktijk heeft een eigen hoofdpijnprotocol ontwikkeld. PrengerHoekman wil weten wat het effect van de behandeling is volgens het hoofdpijnprotocol bij kinderen van 4 tot 18 jaar gemeten met de Hoofdpijn Impact Test (HIT-6) en de hoofdpijnfrequentie. De resultaten worden gebruikt om een hoofdpijnprotocol op te stellen specifiek gericht op kinderen. De hoofdvraag luidt ‘‘Wat zijn de effecten van het hoofdpijnprotocol van PrengerHoekman op de HIT-6 en hoofdpijnfrequentie bij de kinderen van 4 tot 18 jaar?’
Methode: Het onderzoek is een retrospectief onderzoek, waarbij bestaande data van de onderzoekspopulatie wordt gebruikt. De effectiviteit van het behandelprotocol wordt gemeten aan de hand van resultaten van de beginmeting en eindmeting van de meetinstrumenten HIT-6 en de hoofdpijnfrequentie. In de data analyse worden beide meetinstrumenten non-parametrisch getoetst aan de hand van de wilcoxon signes rank voor gepaarde variabelen.
Resultaten: De HIT-6 en de hoofdpijnfrequentie scoren allebei een p-waarde < 0,05. De HIT-6 heeft een mediaan van 18 punten en de hoofdpijnfrequentie een mediaan van 3,5.
Conclusie: De behandeling voor de kinderen van 4 tot 18 jaar volgens het hoofdpijnprotocol van PrengerHoekman lijkt een positief effect te hebben. Gebaseerd op de resultaten blijkt dat de kinderen met migraine, spanningshoofdpijn en cervicogene hoofdpijn na een gemiddelde behandeling van 9,46 keer een significante daling laten zien op de HIT-6 en de hoofdpijnfrequentie. Dit betekent dat de meeste kinderen minder hinder ondervinden in het dagelijks leven door de hoofdpijnklachten en een vermindering van hoofdpijnklachten ervaren in de week. Er wordt aangeraden om een vervolg onderzoek te doen naar het effect van een kinderhoofdpijnprotocol met een grotere onderzoeksgroep. Op deze manier is het meer te generaliseren voor de gehele populatie en indien mogelijk, kan er onderscheid gemaakt worden in de effecten bij verschillende hoofdpijntypes.
Samenvatting ook in het Engels

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk