De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Preventie van blessures in het professionele voetbal, wat kunnen we doen?

Een literatuurstudie met preventieplan

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Preventie van blessures in het professionele voetbal, wat kunnen we doen?

Een literatuurstudie met preventieplan

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding: De hamstring-, enkel- en liesblessure zijn de drie meest voorkomende blessures in het
professionele voetbal. Blessures kunnen grote gevolgen hebben voor zowel de carrière van de
profvoetballer, het succes van een voetbalteam en de toekomst van een professionele voetbalclub.
Om deze reden is het van belang om het risico op het krijgen van een blessure te verkleinen.
Doelstelling: Het in kaart brengen van het effect van preventieve interventies op de incidentie van de
drie meest voorkomende blessures bij professionele voetballers.
Methode: Een systematische zoektocht naar literatuur is uitgevoerd in PubMed (MEDLINE), PEDro, en
Cochrane Library database. Studies werden gelimiteerd tot randomized controlled trials en
systematische reviews van blessurepreventie programma’s specifiek voor de hamstring-, enkel- en
liesblessure in het voetbal. Titel, samenvatting en full-tekst reviews zijn gebruikt om te beoordelen of
artikelen aan de inclusiecriteria voldeden. De literatuursearch, studie selectie en de methodologische
kwaliteit beoordeling is uitgevoerd door één onderzoeker. Randomized controlled trials werden
middels de PEDro score beoordeeld, en systematische reviews middels de AMSTAR-score. Een studie
werd beoordeeld als hoge kwaliteit als de PEDro- of AMSTAR-score 6 of hoger was. Het level of
evidence van de artikelen is beoordeeld volgens de CBO-handleiding.
Resultaten: Eén randomized controlled trial en vijf systematische reviews voldeden aan de
inclusiecriteria. De resultaten laten zien dat de FIFA 11+ voor een significante vermindering van de
kans op een hamstring- (RR 0.40; 95% CI 0.19 to 0.84, P=0.016), enkel- (RR 0.68; 95% CI 0.48 to 0.97,
p=0.035) en liesblessure (RR 0.59; 95% CI 0.35 to 0.97, p=0.037) kan zorgen.
Uit drie onderzoeken komt naar voren dat de nordic hamstring exercise de kans op het krijgen van een
hamstringblessure significant doet afnemen (RR 0.490; 95 % CI 0.291 to 0.827, P = 0.008), (RR: 0.35,
95% CI 0.19 to 0.62, P<0.001), (RR: 0.29; 95% CI 0.150 to 0.572; P < 0.001).
Een tweetal onderzoeken toont aan dat een preventief oefenprogramma, gericht op kracht,
proprioceptie en balans, een significante vermindering kan geven op het risico van het krijgen van een
enkelblessure (RR 0.60; 95 CI, 0.40 to 0.92, P=0.002), (RR 0.13; 95% CI, 0.003 to 0.93; P=0.02).
Een preventief oefenprogramma gericht op het verbeteren van kracht, proprioceptie en spierlengte
geeft geen significante vermindering van de kans op het krijgen van een liesblessure (RR 0.78; 95% CI
0.49 to 1.25).
Conclusie: Er is bewijs dat preventieve interventies de kans op het krijgen van een hamstring-, enkelen
liesblessure bij professionele voetballers doen afnemen.
Samenvatting ook in het Engels.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk