De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bruikbaarheid van de USER binnen de GRZ

Betrouwbaarheidsonderzoek naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Bruikbaarheid van de USER binnen de GRZ

Betrouwbaarheidsonderzoek naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: Na een periode van ziekte of een ziekenhuisopname zijn functioneringsproblemen een veel voorkomend gevolg. Vooral bij de oudere populatie zorgt dit vaak voor tijdelijke problemen in het functioneren en verminderde zelfredzaamheid. Geriatrische revalidatie is een welkome oplossing. De Barthel Index (BI) wordt veelvuldig ingezet om de vooruitgang in functioneren te meten bij patiënten binnen de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ). Een nieuw meetinstrument met verreikendere kenmerken dan de BI is de Utrechtse Schaal voor Evaluatie en Revalidatie (USER). De validiteit van de USER is reeds bekend, de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid nog niet. In dit betrouwbaarheidsonderzoek wordt de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid binnen de GRZ onderzocht. Dit onderzoek zal ook de gemiddelde USER-score en de gemiddelde opname duur onderzoeken. De USER is mogelijk een geschikte vervanger van de BI.
Methode: Het hoofddoel van deze studie was het onderzoeken van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de USER-domeinen mobiliteit en cognitie binnen de GRZ. Daarvoor is de USER tweemaal per proefpersoon afgenomen door twee onafhankelijke beoordelaars. De beoordelaars waren fysiotherapeuten binnen GRZ de Boshof. De volgende inclusiecriteria waren van toepassing op de patiënten: leeftijd >60, opname duur >1 week, sterke communicatieve vaardigheden (beoordeeld door de beoordelaars). De overige vier van de zes domeinen waren niet geschikt voor de discipline fysiotherapie of voor het onderzoeken van de betrouwbaarheid. De verzamelde data werd beschreven en getest met het statistiek programma SPSS. De Intra Class Correlation (ICC) werd gebruikt voor het testen van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid.
Resultaten: De gemiddelde score op de USER bij ontslag is 63/85 bij patiënten met hart/longaandoeningen en is 71/85 bij patiënten na gewricht vervangende operaties. Voor patiënten met fracturen is dit niet bekend. De gemiddelde opnameduur is 16 dagen bij patiënten hart/long aandoeningen, 33 dagen bij patiënten met fracturen en 23 dagen bij patiënten na gewricht vervangende operaties. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het USER-domein mobiliteit is gering (ICC 0,148) en van het domein cognitie matig (ICC 0,220). De mate van overeenkomst werd beoordeeld aan de hand van de maatstaf van Landis & Koch.
Conclusie: Uit het onderzoek blijkt dat de maximale score op de USER niet behaald hoeft te worden voordat patiënten naar huis kunnen gaan. Uit het onderzoek is tevens gebleken dat de USER op de onderzochte domeinen een lage interbeoordelaarsbetrouwbaarheid heeft. Het nieuwere meetinstrument kan een completer beeld schetsen van het functioneren van patiënten binnen de GRZ. Het overstappen op een nieuw meetinstrument vergt tijd en voorbereiding. Wanneer genoeg aandacht wordt besteed aan het introduceren van de USER en aan het doornemen van het meetprotocol is het meetinstrument mogelijk een geschikte vervanger van de BI.

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk