De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar de psychometrische eigenschappen van de Nederlandstalige Pediatric Eating Assessment Tool

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar de psychometrische eigenschappen van de Nederlandstalige Pediatric Eating Assessment Tool

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding
Bij normaal ontwikkelende kinderen treden in een kwart van de gevallen tijdelijke eet- en drinkproblemen op. Kinderen met een medische voorgeschiedenis, prematuren en kinderen met gedrags- of ontwikkelingsproblemen hebben een verhoogde kans op eet- en drinkproblemen. Vroege herkenning en tijdig ingezette begeleiding van ouders/verzorgers vergroten de kans op succes bij de behandeling. In Amerika wordt de Pediatric Eating Assessment Tool (PediEAT) gebruikt om symptomen van eet- en drinkproblemen bij kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot 7 jaar door ouders/verzorgers te laten beoordelen. Er bestaat in Nederland nog geen gevalideerde oudervragenlijst die kan worden ingezet om vroegtijdig eet- en drinkproblemen te signaleren. Voor implementatie in Nederland is de PediEAT vertaald naar het Nederlands; de PediEAT-NL. Het doel is de totstandkoming van een valide en betrouwbare PediEAT-NL. Door een valide en betrouwbare PediEAT-NL kan de vragenlijst in Nederland geïmplementeerd worden in het logopedische werkveld. De onderzoeksvraag luidt: “Hoe valide en betrouwbaar is de PediEAT-NL voor kinderen van
6 maanden tot 7 jaar?”
Methode
Bovenstaande onderzoeksvraag werd beantwoord door middel van een valideringsonderoek naar de PediEAT-NL. De interne consistentie is bepaald over de gehele vragenlijst en over de vier subschalen: lichamelijke kenmerken, problematisch gedrag tijdens maaltijden, selectief/restrictief eten en orale processen. Ook de constructvaliditeit en test-hertest betrouwbaarheid werden bepaald.
Resultaten
In totaal werden er 201 oudervragenlijsten voor het onderzoek geïncludeerd. Kinderen met een gediagnostiseerd eet- en drinkprobleem scoorden significant hoger op de PediEAT-NL. De totale PediEAT-NL had een uitstekende interne consistentie (α = 0.950) en de vier subschalen hadden uitstekende tot acceptabele interne consistenties (respectievelijk α = 0.910, 0.930, 0.748, 0.748). Bij Principal Component Analysis met varimax rotatie werden tien vragen verwijderd en bleken meerdere vragen beter onder een andere component te passen. Om de test-hertest betrouwbaarheid te meten hebben 52 respondenten de vragenlijst opnieuw ingevuld. De totale score van de PediEAT-NL, van de eerste test en de hertest, waren sterk gecorreleerd (r = 0.92, p

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
OpleidingLogopedie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
PartnerHanzehogeschool Groningen
Datum2020-06-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk