De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Evidence based practice interventies gericht op het verbeteren van de slaap bij patiënten van ATN Autreach

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Evidence based practice interventies gericht op het verbeteren van de slaap bij patiënten van ATN Autreach

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding en theoretisch kader
Autisme Team Noord (ATN) Autreach is een specialistisch ambulante behandelafdeling van Lentis. Deze afdeling biedt zorg aan patiënten met een diagnose in het autismespectrumstoornis (ASS). In de literatuur wordt slaapproblematiek vaak genoemd bij deze diagnose (Willems, 2015). Uit een pilotstudie komt naar voren dat slaapproblematiek een onderbelicht thema is bij volwassen met ASS, terwijl slaapproblematiek de symptomen van ASS kunnen verergeren. Het verdient daarom meer aandacht bij diagnostiek en behandeling (Rosbergen, Roke, Jansen, Otten & Rosbergen-de Vries, 2017).
In een strategische verkenning wordt gesteld dat er in het algemeen een gebrek is aan kennis bij hulpverleners over slaap en evidence-based preventieve interventies (Leone, et al., 2018).
Het is onduidelijk op welke wijze de verpleegkundigen van ATN Autreach aandacht hebben voor slaapproblematiek. Daarbij is het onduidelijk of de verpleegkundigen over (voldoende) kennis beschikken over slaap en evidence-based preventieve interventies.
Doelstelling
Met dit onderzoek wilden de onderzoekers in kaart brengen in hoeverre slaapproblematiek bij patiënten van het ATN Autreach vertaald wordt naar evidence-based interventies gericht op het verbeteren van de slaap.
Methode
Het betreft een kwalitatief onderzoek. Het praktijkonderzoek heeft plaatsgevonden bij de afdeling ATN Autreach, Lentis Groningen. De doelgroep betrof de verpleegkundigen van ATN Autreach. Er is een literatuurstudie uitgevoerd om te kunnen toetsen of de interventies evidence based zijn.
Resultaten De verpleegkundigen van ATN Autreach hebben niet standaard aandacht voor mogelijke slaapproblematiek bij de patiënten en het wordt niet altijd onderkend.
Zij hebben basiskennis met betrekking tot slaaphygiëne, geven hier psycho-educatie over en bieden relaxatiemethodieken aan. Dit zijn onderdelen van ‘Cognitive Behavioral Therapy Insomnia’ (CBT-I). Vanuit de literatuur komt naar voren dat CBT-I een evidence-based interventie is bij de behandeling van slaapproblematiek bij verschillende doelgroepen (Lancee & Van Straten, 2017). Er zijn geen artikelen gevonden waarbij onderzoek is gedaan naar het aanbieden van CBT-I aan volwassenen met ASS.

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
OpleidingHBO-Verpleegkunde
AfdelingAcademie voor Verpleegkunde
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk