De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bij- en nascholing voor professionals: waar moet dit aan voldoen?

Een evaluatie van de leergang Adviseur Kwaliteit van Arbeid

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Bij- en nascholing voor professionals: waar moet dit aan voldoen?

Een evaluatie van de leergang Adviseur Kwaliteit van Arbeid

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Om volwassen werkenden te ondersteunen bij het op peil houden van vakkennis heeft de
overheid Leven Lang Leren onderdeel gemaakt van het onderwijsbeleid. Vanwege de
constante wetenschappelijke ontwikkelingen zijn er namelijk steeds meer organisaties die
willen investeren in het bijscholen van werknemers.
Dit kan worden gedaan via interne bij- en nascholing bij een werkgever of externe bij- en nascholing via een onderwijsaanbieder.
Een aanbod van bij- en nascholing is vaak te vinden op websites van beroepsverenigingen.
Eridanos is een aanbieder van bij- en nascholing voor volwassen werkenden en biedt de
leergang Adviseur Kwaliteit van Arbeid aan. Om het bereik op de arbeidsmarkt te
vergroten, wil Eridanos de leergang laten accrediteren door het NIP en Hobéon. Daarom is
er een onderzoek uitgevoerd om te beoordelen in hoeverre de leergang momenteel voldoet
aan de accreditatie-eisen. Dit onderzoek ontstond uit een evaluatie van de leergang op
basis van de eisen en het verkrijgen van inzicht in de behoeften van de deelnemers.
Het onderzoek volgde twee stappen van de interventiecyclus van Verschuren namelijk, de
evaluatiefase en de diagnosefase. Tijdens de evaluatiefase is de huidige leergang
geëvalueerd aan de hand van de eisen van het NIP en Hobéon en de resultaten uit de
vragenlijst en interviews. In de diagnosefase is er geconcludeerd hoe de vernieuwde
leergang er uit moet gaan zien en wat de vervolgstappen zijn voor Eridanos. Aan de hand
van de diagnose is er een toepasbaar advies opgesteld aan Eridanos. Tot slot is er een
herontwerp gemaakt van de brochure die bij de leergang hoort.
Uit het onderzoek naar de huidige situatie van de leergang zijn de volgende resultaten
gekomen. Er zijn verschillende onderdelen met betrekking tot de inhoud en opzet van de
leergang die moeten worden toegevoegd of worden aangepast. Uit het onderzoek naar de
behoeften is gebleken dat zowel oud deelnemers als potentiële deelnemers bij- en
nascholing volgen met als doel persoonlijke ontwikkeling of het vergroten van kennis. Ook
geven oud deelnemers aan meer tijd te wensen tussen de bijeenkomsten zodat er meer
aandacht besteed kan worden aan het maken van opdrachten.
Op basis van de resultaten is geconcludeerd dat de leergang op dit moment niet volledig
voldoet aan de eisen van het NIP en Hobéon. Eridanos zal de leergang moeten herzien om
in aanmerking te komen voor accreditatie en om aan te blijven sluiten bij de behoeften
van de deelnemers. Het advies aan Eridanos is om een studiehandleiding te maken voor de
leergang waar alle eisen in worden verwerkt, het evalueren van de planning van de
leergang en het jaarlijks uitvoeren van een evaluatieonderzoek onder de deelnemers.
Het onderzoek had enkele beperkingen. De eerste vraag uit de vragenlijst is op
verschillende manieren geïnterpreteerd. Dit beperkte het aantal bruikbare reacties wat
invloed heeft op de resultaten. Tijdens dit onderzoek zijn er interviews gehouden met een
gedeelte van de doelgroep waar Eridanos zich op richt. De resultaten die uit de interviews
zijn gekomen zijn dus niet te generaliseren. Bij vervolgonderzoek wordt aanbevolen de
doelgroep te vergroten en een afnemersonderzoek te doen.

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
PartnerEridanos
Datum2023-06-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk