De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Inzicht in het gedachteproces van verpleegkundigen met betrekking tot mobilisatie van oudere patiënten in het ziekenhuis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Inzicht in het gedachteproces van verpleegkundigen met betrekking tot mobilisatie van oudere patiënten in het ziekenhuis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding: Binnen de Treant zorggroep wordt er steeds meer gewerkt aan beweeggerichte zorg. Voordat beweeggerichte zorg toegepast kan worden wil Treant alle aspecten met betrekking tot beweeggerichte zorg in kaart hebben gebracht, zo ook het gedachteproces van de verpleging. Vanuit de literatuur is er weinig bekend over het gedachteproces van de verpleging met betrekking tot mobiliseren van oudere patiënten tijdens klinische opname in het ziekenhuis.
Doelstelling: Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in het gedachteproces van de verpleging met betrekking tot mobiliseren van oudere patiënten tijdens klinische opname in het ziekenhuis.
Methode: Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd door middel van semigestructureerde diepte-interviews onder verpleegkundigen in het Bethesda ziekenhuis te Hoogeveen. Er werden acht participanten geselecteerd. Inclusiecriteria van het onderzoek waren: werkzaam als verpleegkundige in het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen, werkt met patiënten van 65 jaar of ouder en werkt op afdelingen/bouwlagen 4, 6 of 8. Exclusiecriteria waren: stagiaires verpleegkunde en spraak en gehoor problemen. De diepte-interviews zijn opgenomen en hierna ad verbatim getranscribeerd. Vanuit het transcript zijn er codes en overkoepelende thema’s naar voren gekomen. De codes zijn vanuit de empirische ervaring tot stand gekomen, hierna is er een grounded theory opgesteld.
Resultaten: De participanten bestonden uit acht verpleegkundigen. Drie verpleegkundigen waren werkzaam op de afdeling orthopedie, neurologie. Een verpleegkundige was werkzaam op de afdeling cardiologie en orthopedie en neurologie. Twee verpleegkundigen waren werkzaam op de afdeling pulmonologie, oncologie en urologie. Twee verpleegkundigen waren werkzaam op de afdeling oncologie, MDL en chirurgie. De werkervaring van de verpleegkundigen liep uiteen van 9 maanden tot 30 jaar. Uit het coderen van de transcripten zijn een aantal overkoepelende thema’s naar voren gekomen, deze thema’s waren: kennis over mobilisatie, keuze wel/niet mobiliseren, gedachteproces, redenen om te mobiliseren, mobilisatie momenten, frequentie en intensiteit, taak verpleegkundige en barrières.
Conclusie: Uit het onderzoek is gebleken dat meerdere factoren meespelen in het gedachteproces van verpleegkundigen met betrekking tot mobilisatie. Mobilisatie blijkt vooral te zijn berust op trial and error in combinatie met vitale metingen. ADL-momenten worden vaak gebruikt als mobilisatie moment, mobilisaties blijken vooral functioneel te zijn. Uit het onderzoek komen ook een aantal barrières om te mobiliseren aan het licht. Verder onderzoek is geïndiceerd om zo optimaal mogelijke randvoorwaarden te creëren voor verpleegkundigen om oudere patiënten tijdens klinische opname in het ziekenhuis te mobiliseren in relatie tot beweeggerichte zorg.
Samenvatting ook in het Engels

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk