De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afasie: 'taalspel' voor het leven

Kwantitatief onderzoek naar de gebruikerservaring van logopedisten met de MST-module van de STAPP

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Afasie: 'taalspel' voor het leven

Kwantitatief onderzoek naar de gebruikerservaring van logopedisten met de MST-module van de STAPP

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding. De opkomst van nieuwe technologieën biedt kansen voor de behandeling van afasiepatiënten, waardoor intensiever en zelfstandiger geoefend kan worden. Behandeling, ondersteund met een applicatie op een tablet, is daar één van. De afasiemodule van de behandelapplicatie STAPP is gebaseerd op Module Specifieke Therapie (MST), die als basis het taalverwerkingsmodel van Ellis & Young heeft. De module bevat 93 oefeningen op 2 niveaus die afhankelijk van de onderliggende stoornis ingezet kunnen worden. Dit stelt de logopedist in staat om behandeling ‘op maat’ samen te stellen en resultaten op een afstand te volgen en te sturen. Over de ervaring van logopedisten met deze behandelmodule is echter onvoldoende bekend. Gebruikerservaringen met apps kunnen aan de hand van de aspecten ‘systeem, inhoud en service’ onderzocht worden. Deze aspecten zijn gebruikt bij de inventarisatie van de ervaring van logopedisten en handvatten te krijgen waarmee te inzet van de module verder vergroot kan worden.
Methode. De ervaringen zijn onderzocht door kwantitatief onderzoek onder logopedisten die de behandelmodule gebruiken en bestond uit 32 gesloten en 8 open vragen. Data zijn middels frequentietabellen en staafdiagrammen geanalyseerd. Opmerkingen zijn gerangschikt conform de indeling ‘systeem, inhoud en service’, waarbij onderscheid gemaakt is tussen ervaringen relevant voor logopedisten met het gebruik van de applicatie en ervaringen van PMA, zoals logopedisten die waarnemen.
Resultaten. De meeste respondenten vinden de digitale behandelmodule een waardevolle aanvulling op de reguliere therapie. Het onderzoek levert verschillende aanknopingspunten op, waarmee de inzet vergroot kan worden, waaronder de applicatie beschikbaar te maken voor Android, (nog meer) aandacht besteden aan de overzichtelijkheid en de mogelijkheid voor spraakherkenning te onderzoeken. De aanwezigheid van cognitieve problemen wordt door veel respondenten als belemmerend ervaren.
Discussie. De uitkomsten van de resultaten geven richting aan verbetermogelijkheden van de behandelmodule en kunnen als basis dienen voor kwalitatief onderzoek onder logopedisten en afasiepatiënten om inzicht te krijgen in concrete aanpassingen. Een voorbeeld daarvan is het gebruik van automatische spraakherkenning waardoor de PMA betere feedback krijgt. Gezien de prevalentie van cognitieve problemen die gepaard gaan met afasie is het raadzaam om mede aandacht te besteden aan de rol van deze problemen en de gevolgen voor digitale behandeling. Bevat een samenvatting in het Engels. Inludes a summary in English.

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingLogopedie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
PartnerUniversitair Medisch centrum Groningen (UMCG)
Datum2021-01-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk